ZWO Nieuws

Nieuw lid – We zijn blij om te vertellen dat Herma Schepers nieuw lid is van de ZWO commissie. Dat betekent dat 1 van de 2 open plaatsen is ingevuld.  Heel fijn dat Herma binnen onze commissie wil aansluiten.  Hartelijk welkom.

We zijn dan nog op zoek naar een nieuw lid, omdat er een tweede plaats vacant komt. Dus heb je interesse in een mooi stukje vrijwilligerswerk binnen de Brugkerk dan nee gerust contact op met 1 van de commissie leden van de ZWO.  Spreek ons gerust aan in de kerk of in het dorp.

Jaarlijkse collecte ZWO- Zambia – Nog een mooi bericht. De jaarlijkse rondgang voor de ZWO heeft een totaalbedrag van            € 4188,- opgebracht. Wat een mooi bedrag. Fijn dat dit project in Zambia weer op de steun van onze kerk mag rekenen. Dank allen.

RHC – De Red Horse Compagnie heeft in een vorige dienst laten zien, wat er met de het ingezamelde geld van de Brugkerk heeft kunnen realiseren. De gemeenschap in de Filipijnen is daar heel dankbaar voor. Onderstaand een klein stukje uit de bedankbrief van de dorpelingen waar RHC  gewerkt heeft.

Their cries of “Thanks God and to the instruments of God such as the Red Horse Company and Friends of the poor for providing us a human dignified houses hopefully to be sustained as homes with love and peace”.

Wat fijn dat we met eigen ogen kunnen zien, dat wij op afstand, met een financiële ondersteuning mensen een dak boven hun hoofd kunnen geven.  Ook hiervoor allen dank voor de gulle gaven.

Tentdienst – Al even een vooraankondiging.  Bij de tentdienst op 11-08-2024 is er weer een stand van de Wereldwinkel. De MOV en ZWO zorgen weer voor leuke, mooie en lekkere dingen.  Er zal weer een QR-code aanwezig zijn voor de betalingen. Dus niets zal u in de weg staan, om wat leuks of lekkers aan te schaffen.

Een hartelijke groet, Hermien Schrieken, Linette Holsappel, Jan Beukenkamp, Herma Schepers, Daatje Bergman en Heidi Eghuizen.