Stuurgroep Jeugd

Deze stuurgroep is het ‘dagelijks bestuur’ waarin de verschillende groepen van het jeugdwerk vertegenwoordigd zijn. De jeugdouderlingen, afgevaardigden van de verschillende activiteiten en kindernevendienstleiding en de predikant hebben hierin zitting. De stuurgroep vergadert gemiddeld 6x per jaar.

Wij houden overzicht over al het jeugdwerk: Oppasdienst, Kindernevendienst, Kerk op Schoot, Kinderleerhuis, WeekPreekCake tienerkerk, WeekPreekBrunch jeugdkerk, Rakkers, Nacht zonder Dak, Paaswandelwake. We zijn trots dat veel jeugd bij deze activiteiten betrokken is. En dat er zoveel gemeenteleden investeren in het jeugdwerk, door een groep te draaien. Zo kunnen we samen gemeente zijn!

Voor alles is menskracht nodig (waar we overigens nooit genoeg van hebben), maar financiële draagkracht is ook onontbeerlijk. Jaarlijks wordt een jeugdwerkcollecte bij gemeenteleden aan de deur gehouden. Fijn dat de gemeente het jeugdwerk een warm hart toedraagt! Onze penningmeester beheert zorgvuldig de kas en legt daarvoor verantwoording af in het financiële jaarverslag. Gedurende het seizoen worden verschillende evaluatiemomenten ingepland waarvoor vrijwilligers en ouders worden uitgenodigd.  Indien nodig wordt het jeugdwerk “bijgeschaafd”.