Jeugdwerk

Wij als protestantse gemeente Brugkerk hebben hart voor kinderen en jongeren. Het jeugdwerk neemt een belangrijke plaats in binnen onze gemeente. Waarom? Omdat zij voor ons onmisbaar zijn. We leven samen en leren samen. Het is ons verlangen dat ieder kind en iedere jongere zich verbonden voelt met Gods onvoorwaardelijke liefde

 

 

Vier pijlers staan op dat fundament, we noemen dit onze beloftes:

 1. Onze gemeenschap
 • Je wordt uitgedaagd je waardevolle steentje bij te dragen aan het geheel
 • In contact met andere generaties doe je samen ervaringen op
 • Je mag jezelf zijn in de ontmoeting met anderen
 1. De Bijbel
 • Jouw levensvragen worden in verbinding gebracht met de geloofsverhalen
 • Je hoort de verhalen uit de Bijbel en leert ze begrijpen
 • Je ontdekt dat de bijbelse belofte van Gods liefde ook voor jou geldt
 1. Gericht op de relatie
 • Je wordt uitgenodigd je eigen mening in te brengen, er wordt naar je geluisterd en van je inbreng geleerd
 • Je ervaart geen verborgen agenda, we zijn transparant in wie we zijn en wat we doen
 • Wie je bent, waar we je ook ontmoeten, jouw vragen, verhalen en context zijn ons uitgangspunt
 1. Naar buiten gericht
 • Je merkt en ziet in ons contact met anderen dat Gods liefde ons inspireert en drijft
 • Je ervaart dat het leuk en uitdagend kan zijn je in te zetten voor een ander
 • Je bent welkom, we zijn er voor je ook als je niet betrokken bent bij de Brugkerk

 

Kijk daarvoor naar de activiteiten die onder het menu Jeugd vallen en ontdek wat er allemaal voor de jeugd wordt georganiseerd.