Vrijwilligers / werkgroepen

De Brugkerk wordt grotendeels gevormd door heel veel vrijwilligers die actief zijn. De kerk is organisatorisch gezien natuurlijk een bijzonder instituut. De kerk heeft maar 1 betaalde kracht, de predikant, en verder wordt al het werk door vrijwilligers gedaan. Dat moet ook wel. Al het werk betaald laten doen is onbetaalbaar.

Dus samen de schouders eronder, velen doen iets voor de kerk. En dat maakt het nu net zo bijzonder, het schept een band als je samen aan en voor de kerk aan het werk bent. Het is van ons samen…………. Of je nu veel of weinig doet…. Als ieder in het verleden, nu of in de toekomst doet wat hij of zij kan, is en blijft de kerk een levende kerk.

Wie zijn er dan actief in de Brugkerk……

Een indrukwekkende lijst, vol met vrijwilligers. Het vrijwilligerswerk binnen de Brugkerk is bijzonder goed en uitgebreid  georganiseerd. Daarnaast hebben we ook nog vele ad hoc vrijwilligers. Mensen die bereid zijn een eenmalige taak op zich te nemen. Zoals het nemen van foto’s bij bijzondere diensten, het wegbrengen van de bloemen, het maken van kaarsenstandaards en voetenbankjes, handwerken aan de antependia, uitzoeken van vloerbedekking, etc. etc……..

Velen onder ons, zo niet iedereen, doet iets in de kerk.  Dus: Dank áán u allen ván ons allen !!!!