Activiteiten

In de Brugkerk zijn veel mensen actief bezig met allerlei activiteiten. Dit loopt uiteen van inspirerende, ontspannende zaken zoals in het winterwerk worden aangeboden tot beleidsontwikkeling.

In alle gevallen zijn er mensen uit de gehele gemeente bij betrokken, jong en oud, omdat we samen een gemeenschap vormen die probeert om te zien naar de ander om elkaar zo verder te helpen. Iedereen met zijn of haar talenten.  Dat betekent ook dat er veel mogelijk is binnen de Brugkerk en dat we een uiteenlopend aanbod hebben door het jaar heen.  Bent u geïnteresseerd in iets, wilt u iets doen binnen de Brugkerk? Laat het ons weten.  De diverse werkgroepen en contactadressen zijn te vinden via het menu – Brugkerk  – vrijwilligers. En via Contact.