Welke vacature vind jij leuk?

We zoeken Ouderlingen en Diakenen
We zijn op zoek naar nieuwe ambtsdragers. We zoeken een tweetal ouderlingen en een tweetal diakenen. Eind van dit jaar stoppen een aantal ouderlingen en diakenen. Onze vraag is: ken jij iemand uit onze gemeente die geschikt is voor deze ambten en heb je iets van: kerkenraad, ga die eens benaderen…?! Of heb je er zelf belangstelling voor?
Geef dat dan door, het liefst voor a.s. donderdag 15 september, aan onze scriba Gerda van Beesten, of stop een berichtje in de brievenbus van de Brugkerk.  Al vast hartelijk dank voor het doen.
Werkgroep Themadiensten zoekt nieuwe leden
Om de zes weken vieren wij op de zondagochtend Themadiensten. Themadiensten zijn diensten rondom een bepaald thema dat niet alleen door de predikant maar door een hele groep gemeenteleden samen wordt voorbereid. Een zeer inspirerend en gezellig gebeuren. De voorbereidingsgroep probeert altijd iets ‘leuks anders’ te bedenken dan we in de gewone diensten gewend zijn. Ze vraagt zich af: kunnen we aan een bepaald thema niet ook een meer eigentijdse invulling geven en iets presenteren dat meer aanspreekt, een dienst met minder eenrichtingsverkeer van de kant van de predikant en meer interactie met elkaar? Doorspekt met actuele liederen? Of moderne poëtische teksten? Zijn er misschien ook vormen denkbaar die ook de oudere kinderen en jongvolwassenen nog kunnen boeien? In de afgelopen jaren hebben zo’n tien tot vijftien mensen de diensten helpen voorbereiden; elke keer een paar van deze mensen, al naar gelang iemand er de gelegenheid voor had. Inmiddels zijn een aantal van deze mensen gestopt en zíjn we toe aan versterking. Vandaar dat we hier graag een oproep plaatsen: hoe zit dat met jou?! Heb jij zin om het voorbereidingsteam te komen versterken? Ben je creatief en heb je leuke ideeën? Zou je wel willen dat er eens dit of dat in de diensten ging gebeuren? Dan is dit je kans! Doe gezellig mee. Meer informatie is te verkrijgen Gery van Zijl, Harm Meijer of ds. Georg Naber. Van harte aanbevolen !