Archief

archief
Het archief van de Brugkerk is opgezet volgens de richtlijnen van de landelijke voorschriften en valt onder de verantwoordelijkheid van het College van Kerkrentmeesters. Dit college heeft in 1997 Jan Feberwee officieel als archiefbeheerder aangesteld.

Het archief is opgebouwd uit vier delen. Deel 1 bevat alle papieren betreffende de kerkenraad en de kerk zelf. Deel 2 bestaat uit papieren afkomstig van diverse colleges en commissies, zoals College van Kerkrentmeesters, Diaconie en Kindernevendienst; dit zijn de gedeponeerde archieven. Deel 3 bestaat uit documentatie en is het leukste gedeelte, omdat het foto’s, krantenartikelen en de Kerkbladen bevat. Deel 4 is nog leuker. Dit zijn voorwerpen, zoals een kaars met afbeeldingen van de kerk.

Alle papieren worden gearchiveerd, opgeborgen in stofmappen, daarna in archiefdozen gedaan en vervolgens in een brandwerende kast opgeslagen. Neem contact met de archiefbeheerder.