Kerkrentmeesters

Kerkrentmeesters

Bankrekeningnummer college van beheer: NL 93 RABO 03128.70.426

De kerkrentmeesters houden zitting elke tweede dinsdagavond van de maand, van 19.15 uur tot 19.30 uur, voor onder andere collectebonnen.

Neem contact op met het college van Kerkrentmeesters

Collectebonnen
Collectebonnen zijn verkrijgbaar in vellen van 20 stuks in de waardes van EUR 0,50 en EUR 1,00. De bonnen kunnen besteld worden door overmaking van EUR 10,00 (= 20 x EUR 0,50) of EUR 20,00 (= 20 x EUR 1,00), of een veelvoud hiervan, op het bankrekeningnummer van het college van beheer. De bonnen zijn af te halen tijdens de zitting van het college of na afloop van de zondagsviering bij één van de dienstdoende kerkrentmeesters.

Vaste vrijwillige bijdrage
Naast de collecten en de vrije giften, moeten de inkomsten van de kerk komen uit de vaste vrijwillige bijdragen. Ieder lid vanaf 18 jaar wordt geacht naar draagkracht bij te dragen voor zichzelf of zijn/haar gezin. In het begin van elk jaar wordt via de actie Kerkbalans gevraagd om de bijdrage kenbaar te maken voor het betreffende jaar.

Gebruik/huur Brugkerk
Bij trouw- en rouwdiensten of andere gelegenheden kan gebruik gemaakt worden van de ruimtes in de Brugkerk. De kosten die hieraan verbonden zijn, zijn in een overzicht opgenomen.

Kerkblad Onderweg
Het kerkblad Onderweg wordt gezamenlijk uitgegeven door de  Protestantse Gemeente Lemele-Archem en Dalmsholte en de Protestantse Gemeente Lemelerveld. Het verschijnt elke twee weken. In augustus verschijnt als bijlage een Startinfo met informatie over de activiteiten in het komende kerkenwerkseizoen. De abonnementsprijs bedraagt EUR 20,00 per jaar. In de maand oktober wordt het abonnementsgeld geïnd door het college van kerkrentmeesters, bij voorkeur per automatische incasso. Neem contact op met de redactie van Onderweg.