Kerkbalans

Kerkbalans 2023 – Laatste nieuws:

Wat is de actie Kerkbalans precies?  

Veel gestelde vragen  (FAQ)

De contactpersonen en de actie Kerkbalans in 2023

Wanneer krijg ik de brief

Steun uw kerk met een periodieke gift.

Nalaten dichtbij huis.

 

18 jan 2023 –  De actie Kerkbalans is in volle gang. Onze kerk vervult anno 2023 een waardevolle plek in de lokale samenleving. Met uw hulp kunnen we dit belangrijke werk voortzetten. Ook de samenwerking binnen de Raad van Kerken, denk aan de gezamenlijk georganiseerde bezinningsmomenten en de meditatieve kwartiertjes, dit alles geeft blijk van de verbindende factor in het dorp en de kerken onderling. Juist in een samenleving waarin mensen steeds vaker op zichzelf zijn aangewezen, vormen we met elkaar een gemeenschap waar mensen welkom zijn. Deze dingen tezamen maken onze Brugkerk zo bijzonder en daarom doen we een dringend beroep op u voor een bijdrage. Uw steun is daarbij van onschatbare waarde.

2 jan 2023 – Over een kleine 2 weken gaat de actie “Kerkbalans 2023” van start. Om u goed voor te kunnen bereiden staat alle mogelijke informatie hierboven vermeld.

12 dec 2022 – Met de kerstdagen in aantocht zijn we soms met allerlei zaken bezig die de aandacht vragen rond kerst. Maar ook andere zaken gaan gewoon door. Zo ook de voorbereidingen voor kerkbalans. Zet het alvast in uw agenda: Brief tussen 14 en 24 januari.

28 nov 2022 – De contactpersonen worden o.a. via het kerkblad en de website geïnformeerd over hoe en wat tijdens de actie kerkbalans. Hun inzet en bijdrage laten zien hoe wij samen kerk kunnen zijn. Daar zijn we hen weer heel dankbaar voor.

21 nov 2022 – In januari doet onze Brugkerk mee aan Actie Kerkbalans 2023. Tijdens deze actieperiode zullen we u als kerkleden, vanaf de leeftijd van 21 jaar, om een financiële bijdrage vragen, zodat we ook in 2023 kunnen doen waar we als kerk voor staan. Het thema van de actie is ‘Geef vandaag voor de kerk van morgen’. Want ook in de toekomst willen we als kerk van betekenis zijn voor mensen die verdieping en ontmoeting zoeken. Uitnodigend zijn voor jonge mensen die hun leven nog voor zich hebben. Daar hebben we uw steun bij nodig. Want als kerk krijgen we geen subsidie. De financiële bijdrage van onze leden is noodzakelijk om te kunnen bestaan. Vandaar dat we onze gemeenteleden ieder jaar om een bijdrage vragen.

Tussen 14 en 24 januari ontvangt u daarom een brief met het verzoek om bij te dragen. We hopen dat we weer op u mogen rekenen! Dankzij uw bijdrage kunnen we onze belangrijke taken blijven vervullen en plannen maken voor de toekomst. Door vandaag te geven, kan de kerk blijven doen waar ze al eeuwenlang voor staat. Op naar de kerk van morgen!

10 nov 2022 – Kerkbalans 2023  Inmiddels zijn we als kerkrentmeesters van start gegaan met de voorbereidingen voor de Kerkbalans 2023. Op deze pagina kun je regelmatig nieuwe informatie vinden over de actie in de Brugkerk. Werp dus regelmatig een blik op de site om goed op de hoogte te blijven over vragen als: Hoe gaat de actie in zijn werk, waar is het voor bestemd, wat doet de kerk met dit geld, zijn er andere mogelijkheden om geld te geven, wanneer krijg ik de envelop in de bus, welke leden worden benaderd, enz.