Kerkbalans

Laatste nieuws:

Kerkbalans 2022. Het liep ook dit jaar weer anders door de maatregelen rond corona. De actie kerkbalans moest daarom zo veilig mogelijk worden uitgevoerd.  Dat betekende voor u als vrijwilliger dat het ophalen en vervolgens weer inleveren van de enveloppen met veel zorg en aandacht moest gebeuren. Gelukkig is het allemaal gelukt.

De vele vrijwilligers die hebben meegewerkt willen we dan ook hartelijk bedanken. Geweldig dat jullie weer op pad zijn geweest, ook in deze corona tijd.

En wat ook een verheugend feit is, in een tijd waarin we pas sinds kort elkaar weer kunnen ontmoeten in de Brugkerk, is het feit dat er tot nu toe maar liefst € 77.250,– is toegezegd.  Dat ligt iets lager dan vorig jaar, maar desondanks een mooi bedrag en we bedanken iedereen heel hartelijk voor zijn of haar bijdrage.