Kerkbalans

Kerkbalans 2023

Wat is de actie Kerkbalans precies?  

Veel gestelde vragen  (FAQ)

De contactpersonen en de actie Kerkbalans in 2023

Wanneer krijg ik de brief

Steun uw kerk met een periodieke gift.

Nalaten dichtbij huis.

15 maart 2023 – Nadat we het toezeggingsbedrag van de actie Kerkbalans hadden bekend gemaakt, zijn er toch nog toezeggingen binnen gekomen. Dit is mede dankzij de inzet van de ouderlingen die het gesprek aangaan met de kerkleden die niet financieel bijdragen aan onze kerkelijke organisatie. We zijn dankbaar voor uw toezeggingen, de huidige stand is daarmee op €76.150,– gekomen. De realiteit is wel, dat we jaarlijks interen op onze reserves!
Voor de jaarcijfers, zie www.brugkerk-lemelerveld.nl  De financiële nood is nu niet groot door de huidige reserves, maar op termijn dienen de inkomsten en de uitgaven wel meer in balans te zijn! Om onze kosten in de toekomst te verlagen, willen we nu een deel van de reserves inzetten om met ondersteuning vanuit het verduurzaming project van de provincie Overijssel de kosten voorin de toekomst te verlagen.