Collecte

   De volgende collectes zijn bekend:

Datum 1e collecte 2e collecte 3e collecte uitgang
10 nov. diaconie pastoraat beheer
17 nov. diaconie pastoraat plaatselijk kerkenwerk
24 nov. diaconie (Vechtgenotenhuis) plaatselijke kerkenwerk beheer

Collectebonnen
Collectebonnen zijn verkrijgbaar in vellen van 20 stuks in de waardes van EUR 0,50 en EUR 1,00.
De bonnen kunnen alleen via PIN betaald worden in de kerk.

De bonnen zijn af te halen 15 minuten voorafgaand aan de vergadering (2e dinsdag van de maand vanaf 19.15 uur)
van de kerkrentmeesters. Houdt uw bankpas bij de hand.