Collecte

De volgende collectes zijn bekend:

Datum 1e collecte 2e collecte 3e collecte uitgang
 23 sept Diaconie Plaatselijk  kerkenwerk Zending
 30 sept Diaconie Eigen kerk JePe
   7 okt Diaconie Eigen kerk Plaatselijk kerkenwerk
 14 okt Hadassahoeve Eigen kerk Plaatselijk kerkenwerk
 21 okt Kia Werelddiaconaat Eigen kerk Plaatselijk kerkenwerk
 28 okt Diaconie Hervormingsdag Eigen kerk

collectebonnen
Collectebonnen zijn verkrijgbaar in vellen van 20 stuks in de waardes van EUR 0,50 en EUR 1,00. De bonnen kunnen besteld worden door overmaking van EUR 10,00 (= 20 x EUR 0,50) of EUR 20,00 (= 20 x EUR 1,00), of een veelvoud hiervan, op het bankrekeningnummer van het college van beheer, NL 93 RABO 0312870426. De bonnen zijn af te halen 15 minuten voorafgaand aan de vergadering (2e dinsdag van de maand vanaf 19.15 uur)  of na afloop van de zondagsviering bij één van de dienstdoende kerkrentmeesters. Houdt uw bankrekenignummer bij de hand, dit wordt gevraagd op het formulier.