Collecte

Collectebonnen
Collectebonnen zijn verkrijgbaar in vellen van 20 stuks in de waardes van EUR 0,50 en EUR 1,00.
De bonnen kunnen alleen via PIN betaald worden in de kerk.

De bonnen zijn af te halen 15 minuten voorafgaand aan de vergadering, tweede dinsdag van de maand vanaf 18.45-19.00 uur of na de zondagsdienst bij de dienstdoende kerkrentmeester.

We collecteren niet in de dienst, maar gelijk daarna, bij de uitgang. Er zijn doorgaans drie collectedoelen.
Daarnaast is het mogelijk, op het moment van de dienst of op een later tijdstip, een bedrag digitaal over te maken. Dat kan via de app Givt of door een bedrag te storten op rek.nr. NL93 RABO 0312 8704 26 van de kerkrentmeesters;
op het rek.nr. NL56 RABO 0127 8966 51 van de diaconie of
op een ander rekeningnummer dat op de zondag wordt aangereikt.

Alvast hartelijk dank voor ieders betrokkenheid en gaven!