Collecte

De volgende collectes zijn bekend:

Datum                                                      1e collecte 2e collecte  3e collecte uitgang
       
14 jan    diaconie  Oecumene Plaatselijk kerkenwerk 
21 jan       
28 jan    diaconie  Cateches/eucatie  eigen kerk
       
       
       
       
       
       
       

collectebonnen
Collectebonnen zijn verkrijgbaar in vellen van 20 stuks in de waardes van EUR 0,50 en EUR 1,00. De bonnen kunnen besteld worden door overmaking van EUR 10,00 (= 20 x EUR 0,50) of EUR 20,00 (= 20 x EUR 1,00), of een veelvoud hiervan, op het bankrekeningnummer van het college van beheer, NL 93 RABO 0312870426. De bonnen zijn af te halen 15 minuten voorafgaand aan de vergadering (2e dinsdag van de maand vanaf 19.15 uur)  of na afloop van de zondagsviering bij één van de dienstdoende kerkrentmeesters. Houdt uw bankrekenignummer bij de hand, dit wordt gevraagd op het formulier.