Collecte

De volgende collectes zijn bekend:

Datum 1e collecte 2e collecte 3e collecte uitgang
13 jan diaconie Oecumene eigen kerk
27 jan diaconie eigen kerk JOP
3 feb KIA Werelddiaconaat Plaatselijk kerkenwerk eigen kerk
10 feb diaconie catechese eigen kerk
17 Hospice Dalfsen plaatselijke kerkenwerk eigen kerk

Collectebonnen
Collectebonnen zijn verkrijgbaar in vellen van 20 stuks in de waardes van EUR 0,50 en EUR 1,00. De bonnen kunnen besteld worden door overmaking van EUR 10,00 (= 20 x EUR 0,50) of EUR 20,00 (= 20 x EUR 1,00), of een veelvoud hiervan, op het bankrekeningnummer van het college van beheer, NL 93 RABO 0312870426. De bonnen zijn af te halen 15 minuten voorafgaand aan de vergadering (2e dinsdag van de maand vanaf 19.15 uur)  of na afloop van de zondagsviering bij één van de dienstdoende kerkrentmeesters. Houdt uw bankrekenignummer bij de hand, dit wordt gevraagd op het formulier.