Collecte

Collectebonnen
Collectebonnen zijn verkrijgbaar in vellen van 20 stuks in de waardes van EUR 0,50 en EUR 1,00.
De bonnen kunnen alleen via PIN betaald worden in de kerk.

De bonnen zijn af te halen 15 minuten voorafgaand aan de vergadering, tweede dinsdag van de maand vanaf 18.45-19.00 uur of na de zondagsdienst bij de dienstdoende kerkrentmeester.

We collecteren in de dienst, met 2 rondgangen en de derde collecte is bij de uitgang. Er zijn doorgaans drie collectedoelen.

Daarnaast is het mogelijk, op het moment van de dienst of op een later tijdstip, een bedrag digitaal over te maken. Dat kan via de app Givt of door een bedrag te storten op rek.nr. NL93 RABO 0312 8704 26 van de kerkrentmeesters;
op het rek.nr. NL56 RABO 0127 8966 51 van de diaconie of op een ander rekeningnummer dat op de zondag wordt aangereikt.

Digitaal geven via Givt. Vertrouwd en veilig. Hoe dit werkt vindt u onder het kopje Snelmenu, links onder op de begin pagina van de Brugkerk. Daar staat allerlei info. Komt u er niet uit, geen probleem, neem gewoon contact op met de kerkrentmeesters.

 

Alvast hartelijk dank voor ieders betrokkenheid en gaven!

 

=====Nieuws=====

Van de Kerkrentmeesters,

Nu het boekjaar 2022 is verwerkt krijgen we een duidelijk overzicht van de inkomsten en uitgaven van onze gemeente. De cijfers laten zien dat er meer is uitgegeven dan ontvangen. Deze situatie is niet onbekend, maar heeft wel aandacht nodig! Bovendien dienen we rekening te houden met een ander fenomeen, namelijk wat voor soort betalingen komen er binnen en hoe vindt de verwerking plaats? 1 Collectebonnen (Betaling met pin digitaal);
2 Via app Givt (Betaling met app digitaal); 3 Collectegeld (Contant geld). Vooral nummer 3 levert veel werk op. Bovendien is afstorten niet mogelijk in Lemelerveld zelf en moet er per storting geld worden betaald.

Dit brengt ons op het doel voor de komende tijd: Ten eerste: dat u gemakkelijker het collectegeld kunt geven (eventueel voor u zelf en/of de fiscus inzichtelijk maken hoeveel u geeft) en ten tweede om de taak van de KRM te verlichten.

Hoe is dit alles zo ontstaan? De geschiedenis leert ons het volgende. De collectegelden waren vroeger de vele dubbeltjes en kwartjes tezamen en die werden dan gestort bij de plaatselijke bank. Dit was een aanzienlijk bedrag. Door de introductie van de collectebonnen werden de vele dubbeltjes en kwartjes minder. En sinds de intrede van de betaalpas en het verminderde kerkbezoek, reduceerde het muntgeld steeds verder. Toen de plaatselijke bank gesloten werd, konden we het muntgeld bij de plaatselijke winkeliers wisselen. Maar, sinds de coronaperiode, is dit gestopt. In 2019 werd de app Givt geïntroduceerd om het de kerkbezoeker makkelijker te maken geld te geven. Het bepalen van de collecteopbrengst, met deze 3 systemen, het verwerken en inleveren van het resterende muntgeld is dan ook een hele klus geworden!!

Daarom willen de kerkrentmeesters u motiveren om meer gebruik te maken van collectebonnen en u nog meer stimuleren om elektronisch te geven. De bonnen zijn verkrijgbaar op de tweede dinsdag in de maand voor aanvang van de vergadering van de KRM (19.15 uur) en na de zondagse eredienst bij de dienstdoende kerkrentmeester en kunnen betaald worden met de pinpas. Elektronisch geven kan ook eenvoudig via de app Givt. U kunt per collecte uw gift invullen en voor, tijdens of na de dienst, of zelfs vanuit huis, uw bijdrage versturen. Ook de onlinekijkers kunnen via de app Givt per keer hun bijdrage overmaken. Om de app Givt nog meer onder uw aandacht te brengen willen we graag tijdens het begin van een eredienst samen met u, met behulp van een filmpje, de stappen nogmaals doorlopen. Uiteraard kunt u ook, voor vragen over bijvoorbeeld de installatie van de app en verdere uitleg, altijd bij een van ons terecht.

Gedurende het komende jaar 2024 zullen we hier regelmatig aandacht aan geven om zo tot een beter resultaat te komen.

Bij voorbaat dank voor uw medewerking.