Collecte

De volgende collectes zijn bekend:

Datum                                                      1e collecte 2e collecte  3e collecte uitgang
5-nov diaconie eigen kerk zending
12-nov binnenland diaconaat eigen kerk plaatselijk kerkenwerk
19-nov bloemenfonds eigen kerk plaatselijk kerkenwerk
26-nov vechtgenotenhuis eigen kerk plaatselijk kerkenwerk
3-dec diaconie missionairwerk plaatselijk kerkenwerk
10-dec Pastoraat eigen kerk plaatselijk kerkenwerk
17-dec diaconie Kinderperspectief plaatselijk kerkenwerk
24 dec 10.00 diaconie eigen kerk Zending  ZWO
24 dec 18.30 Eigen doel eigen kerk plaatselijk kerkenwerk
24 dec 22.00 Minima pakketten eigen kerk plaatselijk kerkenwerk
25-dec Kinderen in de knel eigen kerk plaatselijk kerkenwerk

collectebonnen
Collectebonnen zijn verkrijgbaar in vellen van 20 stuks in de waardes van EUR 0,50 en EUR 1,00. De bonnen kunnen besteld worden door overmaking van EUR 10,00 (= 20 x EUR 0,50) of EUR 20,00 (= 20 x EUR 1,00), of een veelvoud hiervan, op het bankrekeningnummer van het college van beheer, NL 93 RABO 0312870426. De bonnen zijn af te halen 15 minuten voorafgaand aan de vergadering (2e dinsdag van de maand vanaf 19.15 uur)  of na afloop van de zondagsviering bij één van de dienstdoende kerkrentmeesters.