Collecte

De volgende collectes zijn bekend:

Datum 1e collecte 2e collecte 3e collecte uitgang
4 nov Diaconie Plaatselijk kerkenwerk Zending groot
18 nov Diaconie voedselbank Plaatselijk kerkenwerk Eigen kerk
25 nov Diaconie Plaatselijk kerkenwerk Eigen kerk
2 dec Diaconie Missionair werk Eigen kerk
9 dec Diaconie Pastoraat Eigen kerk
16 dec Diaconie Plaatselijk kerkenwerk Zending
23 dec SSK Plaatselijk kerkenwerk Eigen kerk
24 dec Minima pakketten Plaatselijk kerkenwerk Eigen kerk
25 dec Kinderen in de knel Plaatselijk kerkenwerk Eigen kerk

Collectebonnen
Collectebonnen zijn verkrijgbaar in vellen van 20 stuks in de waardes van EUR 0,50 en EUR 1,00. De bonnen kunnen besteld worden door overmaking van EUR 10,00 (= 20 x EUR 0,50) of EUR 20,00 (= 20 x EUR 1,00), of een veelvoud hiervan, op het bankrekeningnummer van het college van beheer, NL 93 RABO 0312870426. De bonnen zijn af te halen 15 minuten voorafgaand aan de vergadering (2e dinsdag van de maand vanaf 19.15 uur)  of na afloop van de zondagsviering bij één van de dienstdoende kerkrentmeesters. Houdt uw bankrekenignummer bij de hand, dit wordt gevraagd op het formulier.