ZWO

ZWO staat voor Zending, Werelddiaconaat en ontwikkelingssamenwerking.

De taak van de ZWO-commissie is het bevorderen en levend houden van de missionaire instelling en de zorg voor het werelddiaconaat in de gemeente.

bankrekeningnummer ZWO: :NL27RABO0127833056

Activiteiten:

  • inzamelen van gebruikte postzegels
  • stimuleren van voorbeden voor zending,werelddiaconaat en evangelisatie
  • toerusten van de gemeente door het schrijven van stukjes in het kerkblad
  • stimuleren van aankoop derdewereld producten
  • deelname aan erediensten voor zending en werelddiaconaat

De ZWO-commissie tracht geld bijeen te brengen door middel van:

  • collecten tijdens de erediensten
  • vaste vrijwillige bijdrage per jaar van gemeenteleden
  • giften en bijdragen
  • verkoop zendingskalenders
  • verkoop derdewereld producten

Collecte voor ZWO op de volgende dagen:

12-8   standje wereldwinkel na de tentdienst ism ZWO

26-8   collecte grote project ZWO

23-9   collecte kleine project ZWO

4-11    collecte grote project ZWO

16-12 collecte kleine project ZWO

Jaarlijks kiest de ZWO-commissie van de Brugkerk Lemelerveld een groot en een klein project uit, dat zij onder de aandacht van de gemeente brengt.

Kleine project:

Dit jaar heeft de ZWO een project gekozen waar een gemeentelid van ons (Jenny) mee bekend is; Casa da Paz (Huis van de vrede). Dit huis ligt in het zuiden van Portugal. Het is een tehuis voor mensen met een verstandelijke beperking die verder geen familie hebben die voor hen kan zorgen. Het huis wordt geleid door een echtpaar. Met steun van giften en hulp van o.a. Nederlandse overwinteraars kunnen zij hun werk doen. Geld voor onderhoud van het huis is er niet. Het grootste probleem zijn de kozijnen en ramen die volledig vergaan zijn. Met uw steun hopen wij aan het einde van het seizoen opdracht te kunnen geven voor de vervanging van een groot deel van de kozijnen en ramen. Dat zou toch fantastisch zijn?! Dank voor uw gift!

Powerpoint ZWO kleine project 2018

Het grote project:
Het grote project van de ZWO zamelt dit jaar geld in voor een nieuwe start voor kwetsbare vrouwen in India. Jong trouwen en voor je man zorgen, dat is de bestemming van veel meisjes in India. Als hun man dan werkloos wordt en er armoede heerst in het gezin, komen er problemen. Veel mannen reageren af met geweld of raken verslaafd. En veel vrouwen ontvluchten de problemen door de stap te zetten naar prostitutie of drugs. Gelukkig zetten de kerken in India ook een stap naar deze vrouwen. Dat doen ze samen met het Priscillacentrum . Dit centrum ‘leent’ een jaar lang een kerkgebouw om er vakopleidingen te organiseren. De leden van de kerken helpen daarbij als vrijwilliger. De vrouwen krijgen ook bijbellessen en pastorale zorg. Ze leren een vak, maar ook dat ze waardevolle mensen zijn, geliefd door God. Dat verandert hun leven totaal! “Ik was een verlegen meisje, maar geef nu zelfs naailes aan anderen.” vertelt een van hen. Na een jaar kan de kerk het project meestal zelfstandig runnen en verhuist het Priscillacentrum naar een ander kerkgebouw. Zo breidt het werk zich als een olievlek uit over Noordoost India.
Helpt u mee om dit project te steunen ?

Powerpoint grote project ZWO 2018