ZWO

ZWO staat voor Zending, Werelddiaconaat en ontwikkelingssamenwerking.

De taak van de ZWO-commissie is het bevorderen en levend houden van de missionaire instelling en de zorg voor het werelddiaconaat in de gemeente.

bankrekeningnummer ZWO: :NL27RABO0127833056

Activiteiten:

  • inzamelen van gebruikte postzegels
  • stimuleren van voorbeden voor zending,werelddiaconaat en evangelisatie
  • toerusten van de gemeente door het schrijven van stukjes in het kerkblad
  • stimuleren van aankoop derdewereld producten
  • deelname aan erediensten voor zending en werelddiaconaat

De ZWO-commissie tracht geld bijeen te brengen door middel van:

  • collecten tijdens de erediensten
  • vaste vrijwillige bijdrage per jaar van gemeenteleden
  • giften en bijdragen
  • verkoop zendingskalenders
  • verkoop derdewereld producten

Collecte voor ZWO :

Alle collecte opbrengsten zijn voor de kleine projecten.

U kunt de zending het hele jaar steunen door een bijdrage te doen in de speciale spaarpot in de vorm van een bijenkorf op de tafel in de hal van de kerk, naast de ingang.

Jaarlijks kiest de ZWO-commissie van de Brugkerk Lemelerveld een groot en een klein project uit, dat zij onder de aandacht van de gemeente brengt.

Kleine project:

Na een oproepje in de Onderweg werden er vanuit onze gemeente 2 projecten voorgedragen voor het kleine project. Als commissie werden wij enthousiast van beide en hebben wij besloten om alle 8 collectes van de ZWO dit jaar ten goede te laten komen aan deze 2 projecten. Voor het grote project wordt in april een inzameling gehouden middels de enveloppen in de brievenbus.

Het 1e project is al enige tijd geleden gepresenteerd in onze kerk. 4 meiden uit Lemelerveld gaan klaslokalen bouwen in Ghana. Zo krijgen kinderen een beter toekomstperspectief want straks kunnen ze in de regentijd ook naar school. Tabitha, Elianne, Jakolien en Maartje zijn in onze kerk geweest om hun pepermuntactie te promoten. Met de organisatie World Servants gaan ze deze zomer aan het werk. Om mee te kunnen moeten ze zelf geld meenemen om de bouwmaterialen aan te kunnen schaffen.  Inmiddels hebben zijn ruim 6 duizend euro bij elkaar, echter ze hebben nog minimaal 3500 euro nodig. Uw bijdrage vanuit de collecte is daarom erg welkom.

Het andere project dat we willen ondersteunen is het project van Good news South Afrika. Frances Groote Bromhaar uit Lemele werkt vrijwillig en op eigen initiatief voor deze organisatie. Deze organisatie wordt gedreven door het geloof om het goede nieuws te brengen. Zij werken aan een stabiele generatie die hun keuzes maakt op basis van hun geloof om op die manier aan een hoopvolle toekomst te werken voor henzelf en voor de gemeenschap waar ze wonen.  De focus ligt op Karatara en omliggende dorpjes. De problematiek in dit werkgebieden is complex.  De toekomst van kinderen- en jongeren ziet er onzeker uit. De problematiek gaat van generatie op generatie door, door de verkeerde keuzes die veelal de ouders maken. Door zich te richten op de kinderen en jongeren,  door middel van programma’s, educatie en evangelisatie, proberen ze hen inzicht te laten krijgen dat het heel belangrijk is om goede keuzes te maken voor de toekomst.

Good news South Africa heeft een multifunctioneel centrum in Karatara, het LightHouse.   Hier krijgen kinderen aandacht, wordt er geluisterd en met elkaar gepraat, geknuffeld, getroost en wordt er waardering getoond. Er wordt geprobeerd hier een veilige plek te creëren voor de kinderen en jeugd van Karatara en omgeving, een plek waar licht is in een duistere omgeving. Veel kinderen en jongeren zwerven op straat, zonder de zorg en liefde die ze nodig hebben. Ze missen een stukje geborgenheid. Veel ouders zoeken bijvoorbeeld troost of geluk in alcohol waardoor veel kinderen en jongeren aan hun lot overgelaten worden. Gevolg hiervan is dat kinderen al op jonge leeftijd in aanraking komen met seks, drugs en alcohol. Al deze kinderen moeten gehoord worden, ze moeten zich geliefd voelen, speciaal voelen en ze hebben iemand nodig die er voor hen kan zijn.

In de vakanties organiseert men vakantieprogramma’s zodat de kinderen niet op straat hoeven te hangen en juist bij ons de aandacht en liefde krijgen die ze zo hard nodig hebben. Zodra de kinderen weer naar school zijn hebben wordt er drie keer in de week een naschools- programma georganiseerd.
Op de zaterdagavond hebben is er een club voor de jongeren. Tijdens deze avonden is er ruimte voor hen, proberen we de jongeren door de gebrokenheid heen te helpen, zijn er goede gesprekken en mogen ze zijn wie ze zijn. Harten worden hier geraakt en tegelijkertijd wordt geprobeerd routines te doorbreken waardoor ook deze jongeren een hoopvolle toekomst zullen hebben.

Er is sprake van een positieve verandering bij kinderen en jongeren waar zij mee werken. Het gevaar is echter dat de jongeren onder druk van hun vrienden weer vervallen in het ´oude’ gedragspatroon. Daarom is het LightHouse, waar Good news South Africa haar programma’s organiseerd, zo belangrijk. Er staat nu nog een tent waarin de kinderen en jongeren verwelkomt worden, maar zodra de grond in bezit is, nu wordt dit nog gehuurd, kan er een permanent gebouw komen.

De organisatie is opgezet door Theo en Jinke de Jong, twee zendelingen uit Nederland. Het bestaan van de organisatie rust volledig op giften. Momenteel zijn er vier vrijwilligers die hen helpen met het werk wat er gedaan wordt.