ZWO

ZWO staat voor Zending, Werelddiaconaat en Ontwikkelingssamenwerking.

Vanuit  het Christen zijn willen we solidair zijn met en hulp bieden aan onze naasten, dichtbij en verder weg (werelddiaconaat). Dit doen we door middelen in te zamelen. Deze middelen worden ingezet voor de verspreiding van het evangelie (zending). Maar ook om minderheden te helpen in hun bestaansrecht en om tegenstellingen tussen bevolkingsgroepen binnen een land te overbruggen (ontwikkelingssamenwerking).

Activiteiten:

  • 2 x per jaar gebruikte kleding inzamelen
  • Inzamelen van gebruikte postzegels en ansichtkaarten
  • Aandacht vragen voor de ZWO door het schrijven van stukjes in het kerkblad
  • Stimuleren van aankoop derdewereld producten
  • Deelname aan erediensten voor zending en werelddiaconaat
  • Uitzoeken  van jaarlijkse projecten

De ZWO-commissie tracht geld bijeen te brengen door middel van:

  • Collecteren tijdens de erediensten
  • Vaste vrijwillige bijdrage per jaar van gemeenteleden
  • Giften en bijdragen
  • Verkoop derdewereld producten voor De Wereldwinkel

Wilt u een gift overmaken aan de ZWO commissie? Dat kan!
Het bankrekeningnummer is NL27 RABO 01278 33 056 t.n.v ZWO Brugkerk

Collecte voor ZWO :

Alle collecte opbrengsten zijn voor de kleine projecten. U kunt de zending het hele jaar steunen door een bijdrage te doen in de speciale spaarpot aan de lectuurtafel naast de ingang van de kerkzaal.

Jaarlijks kiest de ZWO-commissie van de Brugkerk Lemelerveld een groot en een klein project uit, dat zij onder de aandacht van de gemeente brengt. Dit jaar echter wordt geheel gericht op het grote project.

 

Grote project 2024:

Maatjes voor gezinnen zonder ouders – Zambia

Het komend jaar willen wij graag sparen voor het project: Maatjes voor gezinnen zonder ouders in Zambia.

Meer dan 20.000 gezinnen in Zambia zijn ouderloos. Deze kinderen onder de 18 jaar zijn dan gezinshoofd. Het gezinshoofd moet voor de jongere kinderen zorgen, het huishouden doen en voor inkomen zorgen. Hun eigen toekomst valt in duigen. Zij hebben geen tijd om naar school te gaan en geen geld om de schoolkosten te betalen. Zij leven vaak in extreme armoede. De meisjes werken vaak als dienstmeisje, dagloner en belanden geregeld in de prostitutie. Raad van Kerken in Zambia helpt de kerken in Zambia deze kinderen te helpen. Kerkleiders worden getraind om de kinderen te begeleiden en praktische zaken te regelen. Kinderen die gezinshoofd zijn worden getraind en materieel ondersteund, zodat ze in staat zijn het gezin te runnen en hun opleiding af te maken.

Voor € 68,- kan een jongere een jaar naar school.                                                 

Voor € 70,- kan een jongere een eigen bedrijfje starten.

Helpt u mee om deze jongeren te helpen naar een betere toekomst.

Alvast hartelijk dank.