ZWO

ZWO staat voor Zending, Werelddiaconaat en ontwikkelingssamenwerking.

De taak van de ZWO-commissie is het bevorderen en levend houden van de missionaire instelling en de zorg voor het werelddiaconaat in de gemeente.

bankrekeningnummer ZWO: :NL27RABO0127833056

Activiteiten:

  • inzamelen van gebruikte postzegels
  • stimuleren van voorbeden voor zending,werelddiaconaat en evangelisatie
  • toerusten van de gemeente door het schrijven van stukjes in het kerkblad
  • stimuleren van aankoop derdewereld producten
  • deelname aan erediensten voor zending en werelddiaconaat

De ZWO-commissie tracht geld bijeen te brengen door middel van:

  • collecten tijdens de erediensten
  • vaste vrijwillige bijdrage per jaar van gemeenteleden
  • giften en bijdragen
  • verkoop zendingskalenders
  • verkoop derdewereld producten

Collecte voor ZWO op de volgende dagen:

20-4 collecte kleine project

9-6 collecte grote project

30-6 collecte kleine project

25-8   collecte kleine project

22-9   collecte grote project

3-11    collecte grote project

8-12 collecte kleine project

Daarnaast kunt u de zending het hele jaar steunen door een bijdrage te doen in de speciale spaarpot in de vorm van een bijenkorf op de tafel in de hal van de kerk, naast de ingang.

Jaarlijks kiest de ZWO-commissie van de Brugkerk Lemelerveld een groot en een klein project uit, dat zij onder de aandacht van de gemeente brengt.

Kleine project:

Dit jaar steunen we hetzelfde project als in 2018. Het betreft het waar ons gemeentelid  (Jenny) mee bekend is; Casa da Paz (Huis van de vrede). Dit huis ligt in het zuiden van Portugal. Het is een tehuis voor mensen met een verstandelijke beperking die verder geen familie hebben die voor hen kan zorgen. Het huis wordt geleid door een echtpaar. Met steun van giften en hulp van o.a. Nederlandse overwinteraars kunnen zij hun werk doen. Geld voor onderhoud van het huis is er niet. Het grootste probleem zijn de kozijnen en ramen die volledig vergaan zijn. Met uw steun hopen wij aan het einde van het seizoen opdracht te kunnen geven voor de vervanging van een groot deel van de kozijnen en ramen. Dat zou toch fantastisch zijn?! Dank voor uw gift!

Powerpoint ZWO kleine project 2019

Grote project:

Het nieuwe grote project van de ZWO voor het jaar 2019 heet: “Bijenhouden biedt jongeren toekomst”
Veel jongeren die in Guatemala tot de Maya-bevolking behoren hebben nauwelijks toegang tot onderwijs en weinig kans op werk. Vredescentrum Barbara Ford, partner van Kerk in Actie, biedt deze jongeren daarom een vakopleiding aan. Ze krijgen bijvoorbeeld een imkersopleiding of een opleiding textiel bedrukken. De organisatie brengt hen samen in coöperaties, waar ze gezamenlijk een onderneming starten. Ook leren de jongeren op te komen voor hun rechten. Ze krijgen zo een unieke kans om een eigen inkomen te verwerven en hun levensomstandigheden structureel te verbeteren. Dit jaar wil het Centrum 80 jongeren een vakopleiding bieden en 400 jongeren trainen in (mensen)rechten, en hen zo hoop geven op een goede toekomst. Met de opbrengst van de collectes die er gehouden zullen worden in de Brugkerk steunen wij het Vredescentrum Barbara Ford. Zo kunnen wij een steentje bijdragen aan een betere toekomst voor de jongeren in Guatamala. Wij hopen dat het u net zo aanspreekt als dat het ons doet en vragen u van harte om samen met ons een financiële bijdrage te leveren middels de vier collectes die er dit jaar gehouden zullen worden t.b.v. dit project. Helpt u ons mee?

19 PowerPoint Grote Project 2019