ZWO

ZWO staat voor Zending, Werelddiaconaat en Ontwikkelingssamenwerking.

Vanuit  het Christen zijn willen we solidair zijn met en hulp bieden aan onze naasten, dichtbij en verder weg (werelddiaconaat). Dit doen we door middelen in te zamelen. Deze middelen worden ingezet voor de verspreiding van het evangelie (zending). Maar ook om minderheden te helpen in hun bestaansrecht en om tegenstellingen tussen bevolkingsgroepen binnen een land te overbruggen (ontwikkelingssamenwerking).

Activiteiten:

  • 2 x per jaar gebruikte kleding inzamelen
  • Inzamelen van gebruikte postzegels en ansichtkaarten
  • Aandacht vragen voor de ZWO door het schrijven van stukjes in het kerkblad
  • Stimuleren van aankoop derdewereld producten
  • Deelname aan erediensten voor zending en werelddiaconaat
  • Uitzoeken  van jaarlijkse projecten

De ZWO-commissie tracht geld bijeen te brengen door middel van:

  • Collecteren tijdens de erediensten
  • Vaste vrijwillige bijdrage per jaar van gemeenteleden
  • Giften en bijdragen
  • Verkoop derdewereld producten voor De Wereldwinkel

Wilt u een gift overmaken aan de ZWO commissie? Dat kan!
Het bankrekeningnummer is NL27 RABO 01278 33 056 t.n.v ZWO Brugkerk

De comissieleden:
Daatje Bergman
Hermien Schrieken
Jan Beukenkamp
Linette Holsappel

Collecte voor ZWO :

Alle collecte opbrengsten zijn voor de kleine projecten. U kunt de zending het hele jaar steunen door een bijdrage te doen in de speciale spaarpot aan de lectuurtafel naast de ingang van de kerkzaal.

Jaarlijks kiest de ZWO-commissie van de Brugkerk Lemelerveld een groot en een klein project uit, dat zij onder de aandacht van de gemeente brengt.

Kleine project:

Het kleine project voor 2022 is de Stichting Kinderhulp Beregsász uit Dalfsen. Normaliter bieden zij in de zomer kinderen uit Oekraïne een onbezorgde vakantie, even helemaal kind kunnen zijn is het doel. Op dit moment worden deze kinderen samen met eventuele broertjes, zusjes en moeders voor langere tijd opgevangen bij de vertrouwde gastgezinnen in onze regio vanwege de oorlog. U kunt zich voorstellen dat dit voor de gastgezinnen extra financiële lasten met zich meebrengt. Om deze Nederlandse gezinnen te ondersteunen wordt er dit jaar voor deze stichting gecollecteerd.

 

Grote project:

Kerk versterkt werk en positie van Boeren in Zuid-Sumatra.
Als ZWO commissie brengen wij graag het project Kerk versterkt werk en positie van Boeren in Zuid-Sumatra onder uw aandacht.
Om als boer te leven in Zuid Sumatra is niet eenvoudig. Veel boeren zijn arm en conflicten over land komen veel voor. Yabima leert boeren om voor hun rechten op te komen en hoe ze zo kunnen verbouwen dat hun land gezond blijft en de opbrengst van de gewassen toeneemt. Sommigen boeren wonen op grond waar de overheid hen graag ziet vertrekken, zodat grote bedrijven zich hier kunnen vestigen. Ze biedt weinig publieke voorzieningen om zo de boeren te ontmoedigen in de regio te blijven. Anderen zijn arm, omdat hun grond te weinig oplevert.

Yabima helpt kleine boerengroepen: ze biedt technische ondersteuning bij (ecologische) landbouwmethodieken; ze helpt hen spaar- en kredietgroepen op te zetten, zodat ze kunnen investeren in nieuwe zaden of karretje waarop ze hun producten kunnen verkopen. Daarnaast is Yabima begonnen met het opzetten van activiteiten voor mensen met verschillende religies en etnische achtergronden. Het aantal conflicten in hun regio is de laatste jaren toegenomen en graag wil Yabima van hun grote netwerk en goede naam gebruik maken om een tegenbeweging te starten. “Zuid Sumatra is een huis voor iedereen.” 

Yabima begeleidt ruim 40 groepen met ieder 15 tot 20 leden. Yabima is een stichting van de christelijke kerk van zuidelijk Sumatra. Die kerk ontstond onder arme Javaanse transmigranten. Zij verhuisden van het overbevolkte Java naar Sumatra, vaak gedwongen door de overheid. Deze Javaanse boeren leiden een moeilijk bestaan. Als landverhuizers krijgen zij meestal woeste grond toegewezen, die ze zelf moeten ontginnen. Yabima geeft hen daarbij de noodzakelijke hulp. Zij ondersteunen boeren in Air Sugihan, een moerasgebied in Zuid-Sumatra. Sinds 2011 heeft de Christelijke kerk van Sumatra een uitgezonden medewerkster, Henriëtte Nieuwenhuis, die het diaconale werk van deze kerk verder helpt ontwikkelen.

In de komende periode wil Yabima zich vooral richten op het verbinden van de boeren en degenen die hun producten afnemen. Momenteel moeten de boeren hun producten aan tussenpersonen verkopen die er vervolgens mee naar de stad gaan. Deze tussenhandelaren geven de boeren vaak maar weinig geld voor hun producten. Als de boeren direct aan grote klanten zouden kunnen verkopen (ziekenhuizen, bedrijven, etc.) zouden ze een betere prijs voor hun goederen ontvangen. Om die reden is het zaak dat de boeren een coöperatie vormen, die een erkende juridische status krijgt en vervolgens deze coöperatie direct aan de klanten wordt gelinkt. Om dit te bereiken is veel nodig. Niet alleen zal de kwaliteit en duurzaamheid van de producten omhoog moeten, ook moeten de consumenten bewust gemaakt worden van de voordelen van het afnemen van producten via een coöperatie. Om die reden verzorgt Yabima workshops aan potentiële afnemers van de producten van de boerencoöperatie.

Voor 2022 hebben wij als ZWO dit project van Kerk in Actie gekozen. Dit project zorgt ervoor dat arme en weerloze boeren en hun gezinnen worden geholpen en ook op de lange termijn bestaansrecht hebben. U gift is meer dan welkom.