ZWO

ZWO staat voor Zending, Werelddiaconaat en ontwikkelingssamenwerking.

De taak van de ZWO-commissie is het bevorderen en levend houden van de missionaire instelling en de zorg voor het werelddiaconaat in de gemeente.

bimg_03074ankrekeningnummer ZWO: :NL27RABO0127833056

Activiteiten:

  • inzamelen van gebruikte postzegels
  • stimuleren van voorbeden voor zending,werelddiaconaat en evangelisatie
  • toerusten van de gemeente door het schrijven van stukjes in het kerkblad
  • stimuleren van aankoop derdewereld producten
  • deelname aan erediensten voor zending en werelddiaconaat

De ZWO-commissie tracht geld bijeen te brengen door middel van:

  • collecten tijdens de erediensten
  • vaste vrijwillige bijdrage per jaar van gemeenteleden
  • giften en bijdragen
  • verkoop zendingskalenders
  • verkoop derdewereld producten

 

Jaarlijks kiest de ZWO-commissie van de Brugkerk Lemelerveld een groot en een klein project uit, dat zij onder de aandacht van de gemeente brengt.

Kleine project 2016 Ottentribe

 ottentribeWe hebben besloten om het kleine projet van vorig jaar ook dit jaar nog een keer te steunen. Jan Willem,  Elselies, Eleanora en Katootje hebben hun draai een beetje gevonden in Pretoria, en Jan Willem en  Elselies  zijn nu druk aan het werk voor de organisatie Operatie Mobilisatie. Maar er  moet nog zoveel goed werk  gedaan worden, dat we besloten hebben hen dit jaar nog een keer te steunen.  Brianne heeft eerste paasdag het  project nog een keer gepresenteerd. Wilt u de familie Otten volgen, dan kan  dat via www.ottentribe.com of  via facebook.com/ottentribe.

    De powerpoint presentatie die op 1e Paasdag is vertoond. Brugkerk 27 maart 2016

 

Ons kleine project heeft als eerste gift 600 euro gekregen. Dit was de opbrengst van de  maandcollecte en de collecte in de dienst van 23 maart.

Ottentribe Nieuwsbrief 3 sept. 2015

Het grote project voor 2016 is: “Een lach op het gezicht van kinderen in Nederland”:

Het grote project van dit jaar hebben we in Nederland gezocht.  Veel kinderen groeien in Nederland niet veilig op. Ze leven in armoede, waardoor er thuis veel stress is. In hun jonge leven hebben ze al veel meegemaakt: honger, huiselijk geweld, eenzaamheid, verwaarlozing. Alleen al in Den Haag komen 22.000 kinderen uit een arm gezin. Ook kinderen in Nederlandse asielzoekerscentra hebben veel te verwerken. Ze hebben vaak  traumatische dingen meegemaakt en missen hun vertrouwde omgeving. De mensen om hen heen zijn gespannen en verdrietig. Hun leven is vol met onzekerheden. Gelukkig zijn er mensen die ervoor zorgen dat deze kinderen af en toe even onbezorgd kind kunnen zijn. Stichting de Vrolijkheid zorgt ervoor dat kinderen in asielzoekerscentra elke week een plek hebben waar ze even onbezorgd kunnen spelen, knutselen, of muziek maken. In alle AZC’s van Nederland is de Vrolijkheid elke week een middag aanwezig.  Zo’n plek is ook de kinderwinkel in Den Haag. Hier zijn de kinderen welkom uit gezinnen waar armoede en werkloosheid voor grote problemen zorgen. In de kinderwinkel kunnen ze hun ervaringen verwerken en even op adem komen.    We hopen dat u ook dit jaar ons project wilt steunen. Zodat we samen een lach op het gezicht van deze kinderen kunnen toveren. Incidenteel werkt de ZWO-commissie samen met de werkgroep M.O.V. (Missie, Ontwikkeling en Vrede) van de RK-parochie.

 Grote project ZWO 2016(2)