Beleidsgroepen

Werken aan het Beleidsplan 2017–2022  : “Beleven & Verbinden in de Brugkerk”

Op dit moment zijn er een aantal werkgroepen actief om het werkplan vorm te geven. We noemen:

 • vernieuwend en verbindend vieren;
 • thuis in je buurt
 • jeugdwerk
 • communicatie
 • toekomst Brugkerk

Bovendien worden er een aantal onderwerpen genoemd die nog in gang moeten worden gezet.

 • vrijwiligersbeleid (veel mensen zijn actief als vrijwilliger en we willen een duidelijk beeld krijgen wie wat doet, zodat we ook beter en meer effectief aandacht kunnen geven aan deze groep)
 • ouderen
 • de midden-generatie 40-50’ers
 • dorp en zingeving

Verder is er een Stuurgroep Beleidsplan in het leven geroepen die als doel heeft:

 • Overzicht bewaken tussen de verschillende werkgroepen/ 8 thema’s
 • Informatie verzamelen vanuit de verschillende werkgroepen en halfjaarlijks evalueren stand van zaken met max. 8 afgevaardigden
 • Kerkenraad en de werkgroepen via samenvattingen informeren
 • Communicatie naar de gemeente stroomlijnen/ geregeld onder de aandacht houden