Onze kerkenraad

predikant
Dhr. G. Naber
voorzitter
mevr. A. Bossink-Timmer
ouderling scriba
Mevr. G. van Beesten
notuliste
Mevr. C. van der Kolk
wijkouderling

(sectie – 1)
wijkouderling
Mevr. L. Boonstra
(sectie – 2)
wijkouderling
Mevr. C. Borger – Steenstra
(sectie – 3)
kerkrentmeester
Dhr. B. de Vos (voorzitter)
kerkrentmeester
Mevr. D. Mark (scriba)
kerkrentmeester
Dhr. L. Hoogenboom (financiën)
kerkrentmeester
Mevr. A. Snel (beheer)
seniorenouderling
Mevr. G. Schutmaat
seniorenouderling
Dhr. K. Beck
seniorenouderling
Mevr. D. Ardesch-Lindeboom
jeugdouderling
Mevr. I. Slangewal
jeugdouderling
Mevr. J.A. Schuurman
diaken
Mevr. F. Ramaker (voorzitter)
diaken
Dhr. B. van der Kolk
diaken
Mevr. H. Schepers (penningmeester)
diaken
Mevr. A. Schuurman-Stobbelaar