Welkom gasten

Iedere zondag komen we samen ‘voor het aangezicht van God’ om een kerkdienst te houden. Lemelerveld ligt in Salland. Het is een dorp waar mensen graag op vakantie gaan. Jaarlijks begroeten we verschillende ‘zomergasten’ en ook uit naburige gemeenten – merken we – komt men wel eens bij ons naar een dienst. Vanuit die achtergrond is het misschien goed, in het kort u iets te vertellen over onze gemeente zodat u een beetje weet, wat u kunt verwachten.

Stapt u bij ons over de drempel … dan wordt u begroet door een ouderling. We hechten daar waarde aan in onze kerk. Een stukje aandacht, contact met mensen vergroot de onderlinge betrokkenheid.

Die onderlinge betrokkenheid, als centrale notie, komt ook tot uiting in de inrichting van de kerkzaal die u vanuit de voorhal binnenstapt: het liturgisch centrum is het hart van deze ruimte, met daaromheen vier ‘blokken’ stoelen, zodanig opgesteld, dat iedereen elkaar kan zien. Dat doet heel prettig aan. In de nieuwe kerk is ook geen kansel gekomen, zoals in veel historische gebouwen het geval is. We hebben een lezenaar op het podium en het voordeel daarvan is dat letterlijk en figuurlijk de afstand tussen voorganger en gemeente makkelijker wordt ‘overbrugd’.

We zijn een veelkleurige gemeente. Dat kan ook niet anders, waar wij als hervormden en gereformeerden, ouderen en jongeren, autochtoon Lemelervelders en mensen die van elders hier gekomen zijn, samenkomen in de eredienst. Onder ons bevinden zich mensen die hechten aan tradities van vroeger, er zijn mensen die daar helemaal los van zijn, er zijn mensen die ‘balanceren op de rand’ van de kerk, terwijl anderen vasthouden aan de ‘leer’ waarmee zij in hun jeugd vertrouwd zijn gemaakt, er zijn mensen die ervan houden om experimentele kerkdiensten in elkaar te zetten … , anderen houden van oecumenische diensten … Het is heel bijzonder, te ervaren, dat in die verscheidenheid toch het verlangen bestaat elkaar te ontmoeten. Soms vraagt dat de wil … tot ‘overbrugging’ …. we zijn trots, Brugkerk te zijn.

taize-rk-kerk

De verscheidenheid brengt wel met zich mee dat we heel verschillende diensten houden. Het is goed als u van tevoren even op de website kijkt, mocht u naar de kerk willen, om te zien of er toevallig een bijzondere dienst wordt gehouden. Die kans bestaat! Naast de reguliere eredienst, de doopdiensten en avondmaalsdiensten, houden we hier themadiensten, schoolkerkdiensten, de jaarlijkse startdienst aan het begin van het nieuwe seizoen in september, er is een gedachtenisdienst in november op de laatste zondag van het kerkelijk jaar, aan het einde van het schooljaar houden we voor de kinderen van groep 8 van de basisschool een ‘overstapdienst’, met de R.K. parochie en de Protestantse Gemeente uit Lemele houden we jaarlijks 4 oecumenische diensten.

img_0184-largeAls u op een zondagochtend bij ons te gast bent, heet de ouderling u aan het begin nadrukkelijk welkom. We hopen dat u zich bij ons thuis voelt. Dat verwoorden we ook. Dat is onze wens. Daar willen we alles aan doen. Een stukje persoonlijke aandacht doet een mens goed! Na het welkom door de ouderling en de aankondiging van het eerste lied, zingen we samen als aangegeven. Bent u te gast en ligt uw liedboek thuis…? Geen nood, alles gaat via de beamer.

We maken in onze kerk gebruik van een beamer omdat, naast het bekende liedboek, uit verschillende andere bundels gezongen wordt: Tussentijds, Zingende Gezegend, Zingenderwijs, Tegen het donker, Geroepen om te Zingen, Aan jou dit lied, Liederen en gebeden uit Iona … Ook daarin komt de verschillende beleving van geloof en kerk – zijn tot uiting. We zijn gewend te lezen uit de Nieuwe Bijbelvertaling (NBV). Ook het Onze Vader lezen we uit de NBV.

Vóór de schriftlezingen gaan de kinderen naar de kindernevendienst, maar niet vóórdat ‘het Zondagskind’ de kaarsen heeft aangestoken en een kinderpraatje is gehouden. Het is bijna een vast ritueel geworden. Een zondagskind mag bij alle ‘extraatjes’ die er in een dienst soms zijn, helpen: hij/zij mag het doopwater in de doopvont gieten, hij mag helpen bij het klaarmaken van de tafel als we avondmaal vieren, hij mag dooppresentjes uitdelen … Kinderen helpen ook bij het collecteren, bijna aan het einde van de dienst. Jong geleerd, oud gedaan …

We hechten aan de kerkelijke kleuren en maken daarvan gebruik in de verschillende ‘kerkelijke seizoenen’. Stola’s en antependia zijn onder leiding van een kunstenares door plaatselijke gemeenteleden gemaakt.

Aan het einde van de dienst gaan predikant en ouderling van dienst naar de uitgang:
voor een groet, een woord van aandacht, .. wellicht een ‘tot ziens’ ?

Wij hopen het.
We zien u graag terug.

De kerkenraad