Ouderlingen

De ouderlingen binnen onze Brugkerk zijn:

  • wijkouderlingen (voor iedere sectie/wijk één), momenteel is wijk 1 vacant en neemt onze predikant daar waar.
  • seniorouderlingen
  • jeugdouderlingen.

Zij hebben ieder een specifieke doelgroep.