Startinfo

Winteractiviteiten 2017 – 2018

Ook voor het winterseizoen 2017- 2018 biedt de Brugkerk een aantal activiteiten aan. Net als in de vorige jaren hebben we de activiteiten van het afgelopen seizoen kritisch geëvalueerd en het aanbod vernieuwd: een aantal activiteiten die jarenlang in het winterwerk waren opgenomen zijn geschrapt, nieuwe activiteiten worden opgestart. Een aantal van deze activiteiten staat in deze informatie, maar sommige activiteiten kunnen in de loop van het seizoen worden aangevuld en/of verder ingevuld. Houd hiervoor Onderweg, de website en de Facebooksite van de Brugkerk, maar ook de Lemelervelder in de gaten! 
We wensen u een goed winterseizoen!

Op het moment dat u dit leest is de start van het seizoen al geweest met een mooie startzondag  op 10 september, in aansluiting op de Nacht zonder Dak. In totaal 13 jongeren uit de Brugkerk hebben een nacht gebivakkeerd in kartonnen dozen om geld op te halen en aandacht te vragen voor dakloze jongeren en vluchtelingen.  Het was een koude, natte, maar vooral gezellige en inspirerende nacht, waar de jongeren en hun begeleiders met veel voldoening op terugkijken.

 

 

De startdienst was mooi en informeel, met een grote plek voor ontmoeting en uitwisseling, onder het genot van een heerlijk gezamenlijk ontbijt. Fijn om zo, met jong en oud, het seizoen te beginnen!

 

 

 

Lezing Marie-Claire van der Bruggen
Op dinsdag 14 november 2017 komt Marie-Claire van der Bruggen een lezing geven in de Brugkerk. Tijd : 19.30 tot 21.30 met een korte pauze (de kerk is open om 19.00 uur) De Kosten zijn € 7,50 per persoon.
Opgave via mail naar geryvanzijl@gmail.com, zodat u verzekerd bent van een plek.

Marie-Claire van der Bruggen was zich als kind al bewust van een wereld die anderen niet konden waarnemen en waarin ze zich heel erg op haar gemak voelde. Na een lange zoektocht heeft ze uiteindelijk antwoord gevonden op veel van haar vragen. Nu is het haar wens om met haar ervaringen mensen te mogen inspireren. Ze vindt het vooral ook heel belangrijk om bij zoveel mogelijk mensen angst rondom de dood en het sterven weg te mogen wegnemen. Ze heeft hierover de bestsellers ‘Het sprookje van de dood’, ‘De dag waarop mijn vader een Engel werd’, ‘ZielsGelukkig’, ‘Licht & Liefde’ en ‘De terugkeer naar Huis’ geschreven. En haar boek Het sprookje van de dood gaat ook verfilmd worden! Tijdens deze lezing zal Marie-Claire vertellen over haar ervaringen en hoe haar boeken tot stand zijn gekomen. Tevens zal ze er uit voorlezen. Ook geeft ze een korte geleide meditatie en natuurlijk is er alle ruimte voor het stellen van vragen. Er is tevens de mogelijkheid om haar boeken te kopen en deze door haar persoonlijk te laten signeren. Wilt u meer weten over Marie-Claire, haar boeken en haar activiteiten dan kunt u een kijkje nemen op haar website: www.zielsgelukkig.nu

 

Mandalatekenen
Er is ieder jaar animo voor het mandalatekenen en (in)kleuren. Ook dit jaar bieden we dat weer aan. Nieuw dit jaar is dat er ook handlettering bij zal komen. De bijeenkomsten zijn op: 9 oktober, 13 november, 8 januari, 13 maart en 9 april en staan onder begeleiding van Sandra Scholten. De avonden beginnen om 20.00 uur in de Brugkerk. Het verdient aanbeveling om u hiervoor op te geven, dat kan bij Klara Robijn: klararobijn@hetnet.nl of 301630. Als er genoeg deelname is kunnen deze avonden doorgaan.

 

Handwerkproject ‘De Ark van Noach’
Kent u Lenny van Hennik? Zij is gemeentelid van de Brugkerk en heeft als grote hobby handwerken. Zij vindt het leuk om samen met een groepje gemeenteleden bij een gedicht over de Ark van Noach een handwerkproject te maken. Het idee is om in ongeveer 23 borduurkaarten het verhaal van de Noach te verbeelden. Deze kaarten moeten worden ingekleurd, geprikt en geborduurd. Bij het borduren worden verschillende borduursteken gebruikt. Het voorstel is om in het komende winterseizoen in 6 of 7 bijeenkomsten (’s middags van 15.00 – 17.00 uur) met elkaar dit project vorm te geven. Iedere bijeenkomst worden er 4 kaarten gemaakt en in de kerk opgehangen. Zo groeit het project door de maanden.

Iedereen die interesse heeft kan meedoen, we denken dat dit vooral leuk is voor (groot)ouders die dit samen met hun (klein)kinderen doen. Wie interesse heeft kan zich melden bij ds. Kees Benard (kees.benard@kpnmail.nl of 371281). In overleg met de aanmelders kijken we welke dag voor iedereen geschikt is. In de hal van de kerk is er al vast een voorproefje te zien van dit project.

40 dagen tijd
De veertigdagentijd is de periode voor Pasen. Van oudsher is dit een tijd van inkeer, bezinning en gebed. We staan stil bij het lijden van Jezus én bij het lijden van onze naasten, dichtbij en ver weg. De veertigdagentijd loopt in 2018 van Aswoensdag (14 februari) tot aan de Paasnacht (zaterdag 31 maart). Op zondag 1 april is het Pasen.Net als vorig jaar willen wij in de Brugkerk meer aandacht schenken aan de 40 dagen tijd door gelegenheid te geven voor bezinning en inkeer.

Dit doen we door onder andere:
– het aanbieden van een 40-dagenboekje;
– het houden van vaste gebedsmomenten (waarschijnlijk op de dinsdagavond);
– het organiseren van gezamenlijke maaltijden (waarschijnlijk op de donderdag);
– een maaltijdviering op Witte Donderdag met een gezamenlijke ‘Sedermaaltijd’;
– het samen bekijken van de uitzending van The Passion op Witte Donderdag.

Daarnaast zijn er plannen voor het herhalen van het kinderpaasfeest Passion4Kids en het gezamenlijk maken van een hongerdoek. Welke activiteiten we nog meer gaan organiseren en hoe we hier vorm aan willen geven is nog niet precies bekend. We willen u uitnodigen mee te denken over de invulling van deze periode en natuurlijk deel te nemen aan de activiteiten. Wilt u meedenken dan hoor we het graag. U kunt zich aanmelden bij ds. Kees Benard (kees.benard@kpnmail.nl) of Gery van Zijl (geryvanzijl@gmail.com).

 

Gesprekskring
We zijn begin 2016 gestart met de kring ‘Eigentijds Bijbellezen’ en we willen daar komend seizoen mee verder gaan. De ervaringen zijn goed: de avonden zijn boeiend, persoonlijk en inspirerend. De Bijbel staat vol mooie, ontroerende, vreemde, onbegrijpelijke en verwarrende verhalen. Wat kunnen we daar in deze tijd mee? Waarover gaan ze eigenlijk en hoe kunnen ze voor ons betekenis krijgen? We gaan zelf aan de slag met deze verhalen, want lezen is interactie, betekenis-geven. Lastige teksten en moeilijke vragen gaan we hierbij niet uit de weg, en we houden er rekening mee dat een tekst meer betekenissen kan hebben. 

We komen bij elkaar op iedere 3e maandagavond van de maand. We beginnen om 20.00 uur. Met name de ‘middengeneratie’ (20-50 jaar) willen we hiervoor uitnodigen, maar uiteraard is iedereen die mee wil doen van harte welkom. Heb je interesse: meld je aan bij ds. Kees Benard (kees.benard@kpnmail.nl)

 

Boekbespreking: Een ongewoon gesprek met God
Het boek ‘Een ongewoon gesprek met God’ heeft op veel mensen indruk gemaakt. In dit boek vertelt Neale Donald Walsch dat hij rechtstreekse gesprekken met God heeft gehad. De gesprekken gaan over de mens, over goed en kwaad, over werk, over liefde, over de zin van het leven. De reacties op dit boek zijn divers: voor sommige mensen heeft het hun leven veranderd, anderen weten niet wat ze er mee aan moeten en weer anderen hebben vooral vragen. We gaan er met elkaar over praten op donderdag 1 februari Aanvang 20.00 uur.

Het is niet nodig dat u het hele boek heeft gelezen, hoofdstuk 1 en 2 zijn (vooralsnog) voldoende. Als we er in één keer niet over uitgepraat raken, spreken we een vervolgavond af.

 

 

Nabespreking kerkdiensten
De kerkdienst is van en voor de hele gemeente. Maar in de praktijk is het vaak de predikant die ‘de dienst uitmaakt’, de liederen kiest, de gebeden maakt en in de preek zijn uitleg van de Bijbeltekst geeft. Graag willen we in het komende jaar een paar keer op een zondag na de kerkdienst in gesprek gaan over de inhoud van de dienst. Wat vond u er van? Wat sprak aan en wat niet? Waarom worden welke liederen gekozen? En: hoe praten we in de kerk over en met God?

Voor deze nabesprekingen hebben we de diensten van 17 december 2017 (viering Maaltijd van de Heer), 18 februari 2018 (themadienst, 1e zondag van de 40-dagentijd) en 27 mei 2018 (‘gewone’ dienst, geen bijzonderheden) gekozen om met u na te bespreken.

 

Bijzondere diensten: Themadiensten en Meet & Greet diensten
Ook in het komende seizoen staan er diverse bijzondere diensten op het rooster. Allereerst zijn er de themadiensten, bijzondere, creatieve en eigentijdse vieringen waarin ontmoeting en inbreng van de gemeente meer aandacht krijgen.
Die staan op de agenda voor:  5 november, 31 december (ouderjaarsvesper), 18 februari, 22 april en 15 juli (slotdienst).

Naast de themadienst willen we kijken of we ook verder kunnen gaan met het idee van Meet&Greet: eerst een gewone dienst met een traditioneel karakter en daarna een experimentele viering met een open karakter. Te denken valt aan een Open Podium rond een thema, een Thomasviering, een lezing, een jongerenviering of een ‘Preek van de Leek’.  Tussen beide diensten is er koffie (na en voor de dienst), waarbij de bezoekers van beide diensten elkaar ontmoeten. Onder voorbehoud hebben we de zondagen 19 november, 4 of 11 februari en 24 juni hiervoor gereserveerd. Wilt u hierover meedenken dan bent u van harte welkom! U kunt zich melden bij ds. Kees Benard (predikant-brugkerk@kpnmail.nl of 371281)

 

Brugkerk open in het kunstweekend.
Tijdens het kunstweekend in de gemeente Dalfsen zal de Brugkerk ook weer geopend zijn. Het kunstweekend vindt plaats in het eerste weekend van mei. 

Iedereen die deel wil nemen kan zich melden bij Diana Ligtenberg (henridiane@msn.com) of Gery van Zijl (geryvanzijl@gmail.com).

Daarnaast willen we ook weer een tentoonstelling organiseren, waar iedereen aan mee kan doen. Wat we precies gaan doen, zal nog worden verteld via sociale media en Onderweg.

 

Boekenmarkt
We gaan kijken of het komend jaar wel lukt om op de woensdag tijdens de rommelmarkt en braderie in de feestweek (woensdag 8 augustus) de Brugkerk open te stellen voor een boekenmarkt, koffie en eventueel andere activiteiten. 

Hoe één en ander gaan organiseren is niet duidelijk. Ook hier geldt voor dat we graag horen wanneer u belangstelling hebt om ons te helpen organiseren. Gery van Zijl  (geryvanzijl@gmail.com).

 

En verder…
*     Is er de vrouwenvereniging Drieklank.
       Drieklank komt elke tweede woensdagavond van de maand van 20.00 uur tot 22.00 uur 
       bij elkaar in de hal van de Brugkerk. Het is een vereniging die er is voor elkaar in moeilijke  en goede tijden.                   Het streven is om de avonden zo in te vullen dat er voor elk wat wils is, zoals serieuze avonden met een spreker
      of een creatieve avond. De avonden worden aangekondigd in het kerkblad Onderweg en er wordt ook
      jaarlijks een programmaboekje uitgegeven;

*     Zijn er activiteiten voor de jeugd:
       –    voor de allerkleinsten (0-4 jaar) is er iedere zondag kinderoppas tijdens de kerkdiensten. Afgelopen seizoen is er voor het eerst een Kerk op Schoot-viering geweest, speciaal voor deze groep, waarbij ook hun ouders, grootouders en broertjes en zusjes waren uitgenodigd. Dat was een groot succes. We gaan kijken of we in het komend seizoen meer van deze vieringen kunnen organiseren;

       –    voor de kinderen van de basisschool is er iedere zondag kindernevendienst. Tijdens een deel van de viering is er een eigen programma voor de kinderen, meestal in 2 leeftijdsgroepen;

       –    voor de oudere basisschoolkinderen is er ongeveer 1x per maand de WeekPreekCake: tienerkerk tijdens de dienst. Voor deze groep is er ook de Rakkers, de tienerclub voor jongere tieners.

      –    voor de middelbare scholieren is er ongeveer 1x per maand de WeekPreekBrunch: tienerkerk na de dienst.
Voor deze groep is er ook de Doepra, de tienerclub voor oudere tieners.

Verder wordt er nagedacht over de voortzetting en invulling van het kinderleerhuis  (basisschool), een herhaling van de Paaswandelwake (Doeprajeugd, samen met tieners van de HeiligHartKerk en de Ichtuskerk) en het instuderen en opvoeren van een (Bijbels)  toneelstuk of musical.

De datums voor de WeekPreekCake  en de WeekPreek:  Brunch zijn
8 oktober,
5 november,
3 december,
14 januari,
11 februari,
31 maart (Paaswandelwake) en
22   april.

*     Er zijn plannen voor het organiseren van een spelletjesmiddag of -avond. Er zijn veel  leuke (bord)spellen die je samen kunt spelen en die uitnodigen om met elkaar in         gesprek te gaan. Als we dat gaan doen, zullen we dat tijdig aankondigen.
*     Ook wordt er nagedacht over een aantal avonden over rouw en rouwverwerking. Misschien een film, een lezing, verhalen uit de praktijk. Mocht dat doorgaan, dan hoort u daar ook tijdig meer over.