Project M.

De overstap voor groep 8’ers naar het voortgezet onderwijs gaat in de Brugkerk op een wel heel bijzondere manier. We gunnen het iedere tiener om iemand te hebben, naast zijn of haar ouders, waar hij of zij altijd terecht kan. Met blije, verdrietige of moeilijke dingen, of iets waar een tiener zich zorgen over maakt. Dat kan een bijzonder, positief verschil maken in het leven van tieners! In dit project maken we dat mogelijk.

In mei worden de overstaptieners op geheimzinnige wijze één op één gekoppeld aan een Mystery Connector, een eMCie. Deze eMCies zijn speciaal geselecteerde en toegeruste gemeenteleden die zeer geschikt zijn om een band met tieners op te bouwen. De weken daarna laat de eMCie telkens wat van zich horen, zonder herkenbaar te zijn. Dit doet de eMCie naar aanleiding van informatie van de tiener zelf. Zo krijgen de tieners en hun eMCie de gelegenheid om aan een vertrouwensrelatie te werken. De eMCie is daarmee op een bijzondere manier betrokken bij het leven van de tiener en een steuntje in de rug bij de spannende overstap van groep 8 naar het voortgezet onderwijs. Ondertussen proberen de tieners te achterhalen wie hun eMCie is. De overstapactiviteit giet er nog een extra geheimzinnig sausje overheen. De ontknoping van het project vindt in juni tijdens de overstapdienst plaats. Dan wordt het mysterie opgelost en weet iedere tiener wie zijn of haar eMCie is. Door middel van een terugkommoment in de herfst, stimuleren we de tieners en eMCies om contact te houden.

Het project wordt ieder jaar georganiseerd door de predikant, jongerenwerker en jeugdouderlingen.