Privacystatement Brugkerk

Vanaf 25 mei 2018 moet iedere organisatie binnen de Europese Unie voldoen aan de nieuwe privacywetgeving, die is opgenomen in de Algemene Verordening Gegevensbescherming.  Ook kerkgenootschappen vallen onder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Ook binnen de Brugkerk willen wij  bewust en zorgvuldig omgaan met persoonsgegevens en de privacy van haar leden en bezoekers.
Het privacystatement is een belangrijk middel voor de kerkenraad om na te gaan welke gegevens zij op welke manier verwerkt en wat daar de (wettelijke en kerkordelijke) grondslagen voor zijn. Door het invullen van het privacystatement kunnen wij nagaan op welke grondslagen wij gegevens verwerken en of er nog nadere acties nodig zijn voor het verwerken van de gegevens.
Het privacystatement wordt hier gepubliceerd zodat belanghebbenden kunnen weten hoe de Brugkerk omgaat met persoonsgegevens.

Privacystatement Brugkerk