Geschiedenis

De beslissing tot de bouw van deze kerk is enkele jaren na het federatiebesluit in 1995 van de plaatselijke Gereformeerde Kerk en de Hervormde Gemeente genomen.

Sindsdien is een lange weg gegaan, maar op 26 oktober 2003 konden de deuren van ons nieuwe kerkgebouw officieel worden geopend en vierden we de feestelijke ingebruikname.

De naam ‘Brugkerk’ verwijst allereerst naar de historische achtergrond van de plaats waar de kerk staat. In vroegere jaren was er een draaibrug voor schepen om suikerbieten die werden aangevoerd te lossen. In de fabriek die hier stond werden ze  vervolgens verwerkt. Later stond op dezelfde plaats de ijzer- en staalconstructie ‘de Nijl’, maar deze is verhuisd naar het industrieterrein.

De naam ‘Brugkerk’ wil weergeven dat de afstand tussen ‘Gereformeerden’ en ‘Hervormden’ overbrugd is, dat we bruggen willen slaan tussen God en mensen, tussen kerk en samenleving, tussen oud en jong, tussen de verschillende manieren van geloofsbeleving. We proberen dit tot uiting te brengen in de kerkdiensten die we houden en daarnaast in de activiteiten die we organiseren. Doet u mee?  Kom over de brug! Als een draaibrug … zo draaien we op meerdere dagen van de week de deuren open. Iedereen is welkom!