Toelichting op de diensten

img_0236-largeWe zijn een veelkleurige gemeente. Dat kan ook niet anders, waar wij als hervormden en gereformeerden, ouderen en jongeren, autochtoon Lemelervelders en mensen die van elders hier gekomen zijn, samenkomen in de eredienst. Onder ons bevinden zich mensen die hechten aan tradities van vroeger, er zijn mensen die daar helemaal los van zijn, er zijn mensen die ‘balanceren op de rand’ van de kerk, terwijl anderen vasthouden aan de ‘leer’ waarmee zij in hun jeugd vertrouwd zijn gemaakt, er zijn mensen die ervan houden om experimentele kerkdiensten in elkaar te zetten, anderen houden van oecumenische diensten. Het is heel bijzonder, te ervaren, dat in die verscheidenheid toch het verlangen bestaat elkaar te ontmoeten. Soms vraagt dat de wil tot ‘overbrugging’ we zijn trots, de Brugkerk te zijn.

De verscheidenheid brengt wel met zich mee dat we heel verschillende diensten houden. Het is goed als u van tevoren even op de website kijkt, mocht u naar de kerk willen, om te zien of er toevallig een bijzondere dienst wordt gehouden. Die kans bestaat!

Naast de reguliere eredienst, de doopdiensten en avondmaaldiensten, houden we hier:
– eens-wat-anders-viering,
– themadiensten,
– schoolkerkdiensten,
– de jaarlijkse startdienst aan het begin van het nieuwe seizoen in september,
– een gedachtenisdienst in november op de laatste zondag van het kerkelijk jaar,
– een ‘overstapdienst’ aan het einde van het schooljaar voor de kinderen van
groep 8 van de basisschool
– jaarlijks 4 oecumenische diensten met de R.K. parochie en de Protestantse Gemeente uit Lemele 

Het Onze Vader wordt gelezen uit de Nieuwe Bijbelvertaling.

img_0181-largeTijdens de diensten in de Brugkerk is gedurende het jaar steeds een ander liturgisch kleed te zien, deze zijn gemaakt door een aantal creatieve gemeenteleden.