Ons kerkgebouw

architectuurVan harte welkom!

Fijn dat u de tijd neemt om eens rond te kijken op de website van de Protestantse Gemeente Brugkerk te Lemelerveld.

De beslissing tot de bouw van deze kerk is enkele jaren na het federatiebesluit in 1995 van de plaatselijke Gereformeerde Kerk en de Hervormde Gemeente genomen.

Sindsdien is een lange weg gegaan, maar op 26 oktober 2003 konden de deuren van ons nieuwe kerkgebouw officieel worden geopend en vierden we de feestelijke ingebruikname.

De naam ‘Brugkerk’ verwijst allereerst naar de historische achtergrond van de plaats waar de kerk staat. In vroegere jaren was er een draaibrug voor schepen om suikerbieten die werden aangevoerd te lossen. In de fabriek die hier stond werden ze vervolgens verwerkt.img_0185-large
Later stond op dezelfde plaats de ijzer- en staalconstructie ‘de Nijl’, maar deze is verhuisd naar het industrieterrein.

De naam ‘Brugkerk’ wil weergeven dat de afstand tussen ‘Gereformeerden’ en ‘Hervormden’ overbrugd is, dat we bruggen willen slaan tussen God en mensen, tussen kerk en samenleving, tussen oud en jong, tussen de verschillende manieren van geloofsbeleving.
We proberen dit tot uiting te brengen in de kerkdiensten die we houden en daarnaast in de activiteiten die we voor het komende winterseizoen hebben georganiseerd.

Doet u mee?
Kom over de brug!

Als een draaibrug … zo draaien we op meerdere dagen van de week de deuren open.
Iedereen is welkom!

We hopen dat u geniet van onze kerk en van het kerkelijk leven.
Van harte hopen we u – waar / wanneer dan ook – te mogen begroeten.