Zondag 19 mei – 9.30 uur – Pinksteren
We vieren met elkaar het feest van Pinksteren en de uitstorting van Gods Geest in ons hart en in ons ...
Dauwtrapviering op de Lemelerberg
Donderdag 9 mei – 9.00 uur Vorig jaar zijn we er in oecumenisch verband mee begonnen. Dit jaar gaan we er ...
Bedankt
Namens de ZWO willen wij u allen bedanken voor de gulle giften voor het jaarproject van de ZWO. De kinderen in ...