Ontmoetingsochtend
Donderdag 29 september, van 10.00 uur tot en met 11.30 uur in de hal van de Brugkerk, en jong en ...
Lees meer >>
Verslag Vredesdienst
Generatie Vrede, zijn wij dat? Of kunnen we dat misschien worden? Dat was het thema van de oecumenische dienst van ...
Lees meer >>
Op zoek naar nieuwe ambtsdragers
We zijn op zoek naar nieuwe ambtsdragers. We zoeken een tweetal ouderlingen en een tweetal diakenen. Eind van dit jaar ...
Lees meer >>