Tot het einde toe leven
Rond het levenseinde heersen veel vragen. Het valt niet mee om die vragen onder ogen te zien en/of er met ...
Lees meer >>
Themadienst
17 november wordt de dienst georganiseerd door de themadienstcommissie. We gaan een bijzondere dienst samen met de kinderen vieren rondom ...
Lees meer >>
Schoolkerkdienst 10 nov
In de dienst van 10 november ging het over het bouwen van een toren. De kinderen hadden nagedacht over het ...
Lees meer >>