Diaconaat

img_0167-largeDiaconaat
Eredienst en dienst van de gemeente aan mens en samenleving horen bij elkaar als binnen- en buitenkant: In de viering van het Heilig Avondmaal ligt de oorsprong van de diaconale opdracht van heel de gemeente om te delen met elkaar en heel de wereld.

Het bankrekeningnummer van de diaconie: NL56 RABO 0127 8966 51

Werelddiaconaat
Een aantal keren per jaar wordt er in de eredienst gecollecteerd voor het werk van het werelddiaconaat. Daarnaast komt de contactpersoon eenmaal per jaar aan de deur voor een bijdrage voor dit werk.

De diaconie draagt bestuurlijke mede-verantwoordelijkheid voor instellingen met betrekking tot de mantelzorg, maatschappelijk werk, gezinsverzorging en verstandelijk gehandicapten in de regio. Plaatselijk is de diaconie betrokken bij de algemene hulpdienst ‘Graag Gedaan’.

Jeugddiaconaat
Sinds 2009 is het jeugddiaconaat opgericht.

Het diaconaat vergadert de vierde dinsdag van de maand. Neem contact op met het diaconaat.