Diaconaat

img_0167-largeDiaconaat
Eredienst en dienst van de gemeente aan mens en samenleving horen bij elkaar als binnen- en buitenkant: In de viering van DE MAALTIJD VAN DE HEER ligt de oorsprong van de diaconale opdracht van heel de gemeente om te delen met elkaar en heel de wereld.

Wanneer u de diaconie financieel wilt ondersteunen kunt u geld overmaken naar het bankrekeningnummer van de diaconie: NL56 RABO 0127 8966 51

Werelddiaconaat
Een aantal keren per jaar wordt er in de eredienst gecollecteerd voor het werk van het werelddiaconaat. Daarnaast komt de contactpersoon eenmaal per jaar aan de deur voor een bijdrage voor dit werk.

Het diaconaat vergadert 1 keer per maand. Neem contact op met het diaconaat.

De diaconie staat geregistreerd bij de Kamer van Koophandel nummer 76415090.

Wij maken als Brugkerk ook gebruik van Givt.(Hoe dit werkt leest u hier).

 

Materiele nood?
Heb je raad, advies of direct materiele of financiële steun nodig? Neem dan contact op met de diaconie, email: diakonaat@brugkerk-lemelerveld.nl. Ze proberen er voor je te zijn en je te helpen.