Sociaal steunpunt

Op initiatief van het college van diakenen, is onder verantwoordelijkheid van de Raad van Kerken het Sociaal Steunpunt Kerken (SSK) opgezet. Hierin werken de Rooms Katholieke parochie Lemelerveld, de Gerefomeerde Kerk Vrijgemaakt en de Protestantse Gemeente van Lemelerveld samen. Het SSK wil voor mensen een brug slaan en de drempel verlagen naar diverse vormen van hulpverlening; vaak zal dit de sociale dienst van de burgerlijke gemeente zijn. Via het college van diakenen is het mogelijk in contact te komen met één van de netwerkers, die er zorg voor draagt, dat een gesprek met het juiste loket in gang wordt gezet.

Neem contact op met het sociaal steunpunt.