Organisten

Organisten
In onze gemeente worden de diensten meestal begeleid door een organist. Daarvoor worden we ondersteund door een groep van 4 organisten die zelf het rooster indelen wanneer zij een speelbeurt verzorgen. Vanaf ongeveer een kwartier voor aanvang van de dienst verzorgen zij het orgelspel.