Architectuur Brugkerk

dsc_02981Zowel kerk als pastorie aan het Kroonplein zijn ontworpen door architect G.J. van den Belt te Dalfsen. In opdracht van de kerkenraad, op voorstel van de voorbereidende bouwcommissie, presenteerde hij op de gemeenteavond in 1997 een schetsplan dat uiteindelijk uitgroeide tot een definitief ontwerp. Dit complex, een combinatie van kerk en pastorie, werd gerealiseerd aan het Kroonplein en geopend op 26 oktober 2003.

Het oorspronkelijke schetsplan werd gemaakt om gebouwd te worden aan de Kerkstraat ter vervanging van kerk en jeugdgebouw en moest voldoen aan een ‘definitief programma van eisen’.
De belangrijkste eisen zijn:
• de kerkzaal moet bij ‘normale’ diensten plaats bieden aan 200 mensen. Het liturgisch centrum moet goed zichtbaar zijn in verband met presentatiedsc_0282
• multifunctionele ruimte, te scheiden in 2 ruimten voor kindernevendiensten, toe te voegen aan de kerkzaal om deze met 100 zitplaatsen uit te breiden, tevens geschikt voor ‘koffiedrinken na de diensten’ en ‘broodmaaltijden na begrafenissen’
• vergaderruimte voor 15 mensen (minimaal 25 m2)
• kantoorruimte van circa 12 m2dsc_0008-kopie
• ruimte voor kinderoppas, tevens geschikt voor jeugdclubs van circa 35 m2
• entreepartij die uitnodigend werkt
• duurzaam bouwen in relatie met energie- en onderhoudaspecten  (zo mogelijk natuurlijke materialen in overweging nemen)

Op basis van de gekozen locatie en dit programma van eisen kwam de architect met een ontwerp waarvan de basisprincipes grotendeels overeind gebleven zijn. Als je het gebouw binnengaat, kom je via een grote ontmoetingsruimte, ‘voorhof’ , in de kerkzaal,  ‘tempel’, oorspronkelijk een dichte doos met enkel lichttoevoer door middel van de lichtkoepels met de oorspronkelijke kleuren. Twee lange gangen aan weerszijden, voeren naar een mooie tuin ‘hof van Eden’. De oorspronkelijk dichte gangen, met daaraan de vergader- en andere dienstruimten, worden halverwege onderbroken door een tuin en een waterpartij die ook refereren aan de schepping. In de ontmoetingsruimte waren door middel van scheidingswanden extra ruimten te creëren voor kindernevendiensten of andere vergaderingen.

In de zomer 2001 krijgen de plannen echter nog een verrassende wending. Het is dan inmiddels definitief dat we verhuizen naar het Kroonplein. Een vergadering van stuurgroep en architect met enkele vertegenwoordigers van de Bouw- en Restauratiecommissie (de heren van der Harst en Wiersma)  leidt uiteindelijk tot het verkleinen, en tevens het vervangen van de muren door zuilen, van de kerkzaal. Dit idee is voortgekomen uit de bouw van Romeinse tempels en (vroeg-)christelijke kerken (‘basilica’). Ook de veel bediscussieerde scheidingswanden zijn hierdoor komen te vervallen en doordat de ontmoetingsruimte groter is geworden, kwam er ruimte vrij voor 2 kindernevendienst- c.q. vergaderruimten in de noordwest- en noordoosthoek.

Uiteindelijk hebben we nu, in de definitieve uitvoering, dus ook nog een zuilenrij van Salomo. Hoewel er nu royale daglichttoetreding naar de kerkzaal is, zijn vanwege de sfeer de lichtkoepels wel gehandhaafd.img_0172-large1

Alle ruimten zijn voorzien van vloerverwarming, een lage temperatuur, energiezuinig systeem, waarmee een constante temperatuur in de ruimten wordt gehandhaafd. Voor snelle bijverwarming is er een heteluchtverwarmingssysteem. De vloeren van de voorhof en kerkzaal zijn voorzien van een leisteen uit Zuid-Amerika.

Het orgel, eind jaren zestig gebouwd door de firma Koch, is nog afkomstig uit de Gorisstraat, het werd volledig gerenoveerd. Voor de kerk werd een tempelplein gecreëerd, met een natuurlijke afdekking door wijnranken.