Overstapdienst, zondag 30 juni

Op deze zondag 30 juni, vieren wij onze jaarlijkse Overstapdienst. Onze jongeren die het einde van hun basisschoolleeftijd hebben bereikt, wensen wij in de dienst voor de vervolgjaren veel vreugde en alle goeds toe. Die zondag zijn ook de Weekpreekgroepen in de kerk aanwezig: de WeekpreekRanja, WeekpreekCake en aan het einde van de dienst de oudere WeekpreekBrunch. En opgelet: er is ook oppas voor de kleinsten. Welkom.