Contact Brugkerk

dsc_02981Brugkerk
Kroonplein 1
8151 AZ Lemelerveld
Postbus 10
8150 AA Lemelerveld
telefoon 0572 37 13 90

kosters
Hendrie en Hendrika Arnold
de heer Izaäk Mark
de heer Joop van Oene

contactpersoon kosters
Hendrie en Hendrika Arnold
Kerkstraat 32a
8151 AP Lemelerveld
telefoon 0572 37 25 45, mail koster@brugkerk-lemelerveld.nl

scriba / contact predikant
Contactpersoon: Gerda van Beesten, telefoon 0572 37 22 51,
mail scriba@brugkerk-lemelerveld.nl

jongerenwerker / Stichting Jongerenwerk Lemelerveld
Contactpersoon: Brianne van ’t Veer, 06 – 10 15 70 53
Werkdagen: maandag, dinsdag en vrijdag
brianne@brugkerk-lemelerveld.nl

kerkelijk werker
Contactpersoon: joke van Beveren
mail  kerkelijkwerker@brugkerk-lemelerveld.nl

college van kerkrentmeesters
Contactpersoon: Willem Cornelisse, telefoon 0529 45 59 49,
mail kerkrentmeesters@brugkerk-lemelerveld.nl

financiële adminstratie
Contactpersoon: Leen Hoogenboom, telefoon 0572 371245,
mail financieleadministratie@brugkerk-lemelerveld.nl

ledenadministratie
Contactpersoon: Gretha Gerrits, telefoon 0572 37 25 07,
mail ledenadministratie@brugkerk-lemelerveld.nl

archief
Contactpersoon: Jan Feberwee, telefoon 0572 37 22 29,
mail archief@brugkerk-lemelerveld.nl

redactie Onderweg
Contactpersoon redactie: Wim Hulsink, telefoon 0572 37 21 96
mail onderweg@brugkerk-lemelerveld.nl

Contactpersoon abonnementen: Hanneke Scholten, telefoon 0572-331550,
mail abonnementen@ichthuskerk-lemele.nl

redactie website
mail redactiewebsite@brugkerk-lemelerveld.nl

Klik hier verder voor uitgebreide lijst werkgroepen