Kleine project ZWO 2023

Komende zondag start de ZWO met het kleine project. Hiervoor hebben we weer een mooi lokaal project gevonden.

De Red Horse Company vindt zijn oorsprong in Heino. Deze stichting draait volledig op vrijwilligers en heeft zich ten doel gesteld om dat elk mens een fatsoenlijk dak boven hun hoofd nodig heeft. Zij bouwen nu voor de allerarmsten in de Filipijnen. De stichting draagt zorg voor het benodigde budget en het in gang zetten van een project i.s.m. een plaatselijke hulporganisatie, veelal op Christelijke leest geschoeid. Via onze contactpersoon aldaar worden lokale timmerlui ingehuurd die daarmee tegelijkertijd een (tijdelijk) inkomen hebben. Zij zijn degenen die de bouwplek ‘uitzetten’ en de bouw opstarten, wijzelf bouwen met een team vrijwilligers voor een korte periode met deze Skilled workers mee en gaan daarna verder naar een 2e project, het afbouwen doen zij.
Het verstrekken van de benodigde financiën en het fysiek meebouwen zijn de belangrijkste middelen om zaken sneller in beweging te krijgen. Onze kracht!? Reis en verblijf zijn voor onze vrijwilligers volledig op eigen kosten, gelden van de stichting worden 100% besteedt aan datgene waar ze voor bedoeld zijn.

 www.redhorsecompany.nl

Wij hopen dat u dit jaar ook dit mooie kleine project wilt steunen.