Verduurzaming kerkgebouw

Verduurzaming kerken en ontzorgingsprogamma maatschappelijk vastgoed.

Een mondvol voor een programma  waar wij als Brugkerk aan mee gaan doen. Vanuit den Haag krijgen provincies middelen beschikbaar om coaches en adviseurs aan testellen om kerken en andere maatschappelijk vastgoed te begeleiden bij het verduurzamen. Het intake gesprek heeft plaats gevonden. De volgende stap is om dit voorjaar een ambitie workshop te doen met de eigenaars, de beheerders en de gebruikers van de locatie Brugkerk.  De ambitie workshop is bedoeld om zo breed mogelijk naar alle aspecten van verduurzaming te kijken.  Tevens wordt er een energie scan gemaakt.  Medio zomer komt de adviesnotitie.  Daarna mogen we besluiten welke punten van de adviesnotitie voor uitvoering in aanmerking komen.

Wordt vervolgd!