Kerkbalans

De actie Kerkbalans zit in de laatste week. Twijfelt u nog  of hebt u het formulier nog niet ingevuld? Onze kerk vervult anno 2023 een waardevolle plek in de lokale samenleving. Met uw hulp kunnen we dit belangrijke werk voortzetten.  Juist in een samenleving waarin mensen steeds vaker op zichzelf zijn aangewezen, vormen we met elkaar een gemeenschap waar mensen welkom zijn. Om dit waar te kunnen maken doen we een dringend beroep op u voor een bijdrage. Uw steun is daarbij van onschatbare waarde.