Bedankt

Actie kerkbalans. De jaarlijkse rondgang voor de toezeggingen voor de vrijwillige bijdrage voor onze gemeente, zijn door de wijkcontactpersoenen bij u gebracht en weer opgehaald. Onze penningmeester heeft met behulp van onze financieel medewerker de toezeggingen verwerkt en de overboekingen in het bestand gezet, zodat op ieders aangegeven moment, de toegezegde bedragen worden overgeboekt. De Actie Kerkbalans is de grootste actie ten behoeve van het voortbestaan van de plaatselijke kerkelijke gemeente maar ook, door middel van afdracht, van de landelijke organisatie. De Actie Kerkbalans wordt landelijk voorbereid en gelijktijdig in alle PKN gemeentes en RK parochies uitgevoerd. Dit jaar voor de 50ste keer !! De actie opbrengst is € 750,– minder dan vorig jaar. De definitieve opbrengst is €75.650.—een zeer respectabel bedrag! Alle gevers en de wijkcontactpersonen en de overige, die betrokken waren bij deze 50 ste Actie Kerkbalans, hartelijk dank!!