Jaarlijkse collecte ZWO

In de week van 9 April zullen de enveloppen voor de jaarlijkse rondgang voor het grote project van de ZWO weer bij u op de mat vallen. Wij hopen dinsdag  23 April de enveloppen weer in ontvangst te nemen.

Meer dan 20.000 gezinnen in Zambia zijn ouderloos. Deze kinderen onder de 18 jaar zijn dan gezinshoofd. Het gezinshoofd moet voor de jongere kinderen zorgen, het huishouden doen en voor inkomen zorgen. Zij hebben geen tijd om naar school te gaan en geen geld om de schoolkosten te betalen. Zij leven vaak in extreme armoede. De meisjes werken vaak als dienstmeisje, dagloner en belanden geregeld in de prostitutie. Raad van Kerken in Zambia helpt de kerken in Zambia deze kinderen te helpen.

Voor € 68,- kan een jongere een jaar naar school.
Voor € 70,- kan een jongere een eigen bedrijfje starten.

Helpt u mee om deze jongeren te helpen naar een betere toekomst. Alvast hartelijk dank. De ZWO wil de contactpersonen alvast danken voor hun inzet bij de rondgang.
Namens de ZWO:
Jan Beukenkamp, Linette Holsappel, Daatje Bergman, Hermien Schrieken, Heidi Eghuizen