Stille Week

Donderdagavond 6 april om 17.30 uur

Welkom bij de Sedermaaltijd!

Op Witte Donderdagavond houden we onze laatste wekelijkse vastenmaaltijd in de Veertigdagentijd in vorm van een heuse… Sedermaaltijd! De Sedermaaltijd wordt in het Jodendom altijd aan het begin van de week van Pesach gehouden en bevat talloze symbolische verwijzingen naar de gevangenschap van het volk Israël in Egypte en de bevrijding, de Exodus, die erop volgde. We beginnen iets eerder dan gewoonlijk, om 17.30 uur. Je speciaal voor de maaltijd aanmelden hoeft niet per sé, maar wordt wel op prijs gesteld. Even een berichtje naar Herma Schepers, tel. 06-30629347 of ejrschepers@gmmail.com) is voldoende. Dan weet het voorbereidingsteam van tevoren voor hoeveel mensen ze een en ander mogen voorbereiden.

Donderdagavond 6 april – 19.00 uur – Maaltijd van de Heer

Aansluitend aan de Sedermaaltijd vieren wij om 19.00 uur in de kerkzaal de Maaltijd van de Heer met elkaar en met iedereen die niet bij de Sedermaaltijd aanwezig kon of wilde zijn. In de lijn van de traditie lezen wij het verhaal van de voetwassing door Jezus (uit Joh. 13), dat zo indrukwekkend Jezus’ houding van ‘uiterste dienstbaarheid’ richting z’n toenmalige medemensen beschrijft. Daar tegenover plaatsen wij, samen met de liturgische bloemschikking die er een verbeelding van maakt, Judas! Judas die Jezus voor dertig zilverlingen ‘verraadt’. Een medemens op deze manier ‘versjacheren’ is wel zo’n beetje het laatste wat Christus zou doen.In de dienst  gaat Georg Naber voor. Anky Pekkeriet is de organiste. De collecte is bestemd voor het plaatselijke project Schuldhulpmaatje dat steun wil bieden en een teken van hoop wil zijn voor iedereen die op het gebied van geld in de problemen is gekomen.

Vrijdag 7 april – 19.00 uur – Goede Vrijdag

In de avonddienst op Goede Vrijdag staan wij stil bij de weg die Christus lijdend ging naar het kruis. Dit jaar richten wij onze aandacht ook op Maria, de moeder van Jezus. Wat maakt een moeder wel niet mee als haar eigen kind dit allemaal moet ondergaan. In de dienst wordt muzikale medewerking verleend door het Dubbelkwartet G-Groot. De acht zangers brengen onder andere het Stabat Mater van Joseph Gabriel Rheinberger ten gehore. Georg Naber gaat in de dienst voor, Margreeth Hartman begeleidt het gezamenlijke zingen op het orgel.

 Zaterdag 8 april – ’s morgens – Abdij Sion

Zaterdagmorgen 8 april a.s. willen we meelopen met een stiltewandeling naar Abdij Sion in Diepenveen, bij Deventer. De korte wandeling is 7 km vice versa en de lange vanuit Deventer 14 km. Om 12.00 uur doen we mee met het getijdengebed in de kloosterkerk. Aansluitend is het tijd voor de lunch. Graag zelf voor brood zorgen, koffie of thee krijgen we daar. Sion vraagt een vrijwillige bijdrage voor de onkosten. Het vertrek voor de korte wandeling is om 10.15 uur vanaf de Brugkerk. Voor de lange wandeling moet je op eigen gelegenheid iets eerder vertrekken. Zie ook de site van de Abdij, voor meer informatie en de startpunten. Je opgeven kan bij Bé van der Kolk, tel. 06-20548443; het lijkt ons leuk om er gezamenlijk naartoe te gaan en te verblijven. Ga je ook mee?

 

Zaterdag 8 april – 22.00 uur – Stille Zaterdag

Sommigen vinden deze viering de mooiste van het hele jaar! In een viering waarin niet wordt gepreekt, trekken wij liturgisch van donker naar licht, van dood naar leven. De dienst begint in het donker. We luisteren naar woorden-van-houvast in het donker. Maar dan, zodra het bericht van de opstanding van Christus uit de dood ons bereikt, zetten wij de kerkzaal volop in het licht! De nieuwe Paaskaars wordt binnengebracht en staande begroet. Het licht van de Paaskaars geven we vervolgens aan elkaar(s eigen kleine kaarsen) door. We veranderen de liturgische kleur van paars naar wit. De donkere, nog sobere liturgische bloemschikking verandert in een stralend, bloeiend geheel. En het orgel trekt alle registers open voor de vreugde die er opeens heerst, en voor onze jubelzangen die we inzetten. Aan het einde van de viering is er gelegenheid voor wie wil, mee te doen met de doop-vernieuwing: kom naar voren om bij  het doopvont met je vinger het doopwater aan te raken en bij jezelf een kruis te slaan, om je op deze wijze opnieuw ‘met Christus te bekleden’, dat wil zeggen: je met zijn dood, maar nu vooral ook: met zijn overwinning op de dood, met zijn opstanding, te identificeren! Deze viering op de late zaterdagavond gaat al onze zintuigen aanspreken en mikt vooral op de verlangens van ons hart. Ze beperkt zich bepaald niet tot een cognitieve (verstandelijke) boodschap alleen voor ons hoofd! De dienst wordt door meerdere ambtsdragers samen uitgevoerd, samen met ds. Georg Naber. Ze doen gezamenlijk de lezingen en staan elkaar bij bij de rituele handelingen.

Zondag 9 april – 9.30 uur – 1e Paasdag

We vieren het nieuwe licht van de dag en de overwinning op het donker van de nacht en de dood! Vooral de vreugde geeft vorm en inhoud aan de dienst waarin onze eigen predikant Georg Naber voorgaat, maar op prachtige muzikale wijze (!) ook wordt meegewerkt door de zangeres Sofija de Jager-Cipusev, onze organist Wim Pardoen en de fluitist Radboud Scheiffes. De collecte is voor de afdeling Werelddiaconaat van Kerk in Actie die het geld vooral wil besteden voor kwetsbare mensen in Moldavië.