Op zoek naar nieuwe ambtsdragers

We zijn op zoek naar nieuwe ambtsdragers. We zoeken een tweetal ouderlingen en een tweetal diakenen. Eind van dit jaar stoppen een aantal ouderlingen en diakenen. Onze vraag is: ken jij iemand uit onze gemeente die geschikt is voor deze ambten en heb je iets van: kerkenraad, ga die eens benaderen…?! Of heb je er zelf belangstelling voor?
Geef dat dan door, het liefst voor a.s. donderdag 15 september, aan onze scriba Gerda van Beesten, of stop een berichtje in de brievenbus van de Brugkerk.  Al vast hartelijk dank voor het doen.