Jaarthema “Aan Tafel!”

Ook het jaarthema “Aan Tafel!” gaat vast zijn stempel drukken op een deel van onze activiteiten. Misschien gaan we vaker iets met elkaar samen eten. Of eigentijds aan de slag met andere vormen van vieren van de Maaltijd van de Heer en de Joodse Sedermaaltijd. Laten de kook-talenten van onze gemeente zich melden! Misschien kunnen we wel een leuke wandel- of fietsroute langs elkaars huizen organiseren, waar we elkaar ook etenderwijs kunnen ontmoeten. Of zullen we weer eens ‘bijbels’ proberen te gaan koken!? ideeën zijn hartelijk welkom! Reik ze aan bij een van de ambtsdragers of bij onze voorganger Georg Naber.

Uitleg bij illustratie:
Handen: vurig, zegenend, aanbiddend
Roze vlakken: geopende bijbel, tegelijk tafel
Witte lijnen: gebroken brood
De cirkels in de witte lijnen van het brood vormen de stigmata in de handen.
De beker wijn verbindt het linker- en rechterdeel van het beeld. Verwijzing naar het bloed van Jezus wat de relatie tussen God en mens herstelde.
Het beeld is bijna symmetrisch wat verstilling en eerbied weergeeft.