Hulp bij sterk gestegen kosten

De sterk gestegen energielasten en hoge inflatie kunnen voor behoorlijke financiële problemen zorgen. De overheid biedt compensatie maar die is niet voldoende voor de nog sterker gestegen kosten.
Daarom hebben de kerken in de gemeente Dalfsen de actie –De gemeente Dalfsen geeft warmte- opgezet. Zij vragen aan inwoners die de energiecompensatie niet nodig hebben omdat ze een meerjarencontract hebben, om (een deel van) deze bijdrage aan deze actie te geven. Uiteraard wordt ieder ander ook uitgenodigd te delen van het goede dat hij/zij heeft. Samen zorgen we voor verbondenheid.
De kerken gaan het ingezamelde geld verdelen onder de mensen met een laag inkomen, het lidmaatschap van een kerk speelt hier geen rol, we willen iedereen helpen. Criteria om in aanmerking te komen: minimuminkomen, maandelijkse energiekosten in 2022 sterk gestegen door het verhoogde tarief van de energieleverancier, (dreigende) financiële problemen.
Op de site van Noodfonds Dalfsen ( https://www.noodfondsdalfsen.nl/projecten/dalfsen-geeft-warmte ) staat het opgave formulier.
Deze actie wordt medegeorganiseerd door het Sociaal Steunpunt en alle kerken van Lemelerveld. Meer info verkrijgbaar via: www.noodfondsdalfsen.nl , ssk@rvk-lemelerveld.nl of 0572-370100.