Op zoek naar nieuwe ambtsdragers

We zijn op zoek naar een aantal nieuwe ambtsdragers, met ingang van komend jaar. We zijn op zoek naar
een tweetal nieuwe ouderlingen.

We roepen de gemeente op met namen te komen! Kent u/ken jij iemand uit onze gemeente die geschikt is voor een van deze ambten, en heeft u/heb je iets van: ga die als kerkenraad eens benaderen? Aarzel dan niet om zijn of haar naam aan onze scriba Gerda van Beesten door te geven, scriba@brugkerk-lemelerveld.nl. Een bericht in de brievenbus van de Brugkerk doen op het adres Kroonplein 1 mag ook. Misschien is een van deze functies ook wel iets voor jezelf?!! Aarzel ook dan niet om ook jezelf op te geven. Of vraag geheel vrijblijvend een gesprek aan met een andere ouderling of diaken of met de scriba en predikant.