15 t/m zondag 22 januari, Meditatief Kwartiertje

Elke avond om 19.00 uur een meditatief kwartiertje in de Week van gebed.

Van zondag 15 t/m zondag 22 januari wordt de jaarlijkse Week van gebed voor eenheid van christenen gehouden. De aftrap vindt plaats in de oecumenische morgendienst op zondag 15 januari. Daarop volgt elke avond om 19.00 uur een meditatief kwartiertje waarin we het thema ‘Doe goed, zoek recht!’ verder uitwerken. Dat doen we aan de hand van de zeven werken van barmhartigheid. ‘Zalig de barmhartigen’ zegt de Heer Jezus in de Bergrede en in Matteüs 25 vers 35 en 36 noemt Hij zes werken van barmhartigheid, namelijk (1) het te eten geven aan de hongerigen, (2) het te drinken geven aan de dorstigen, (3) het kleden van de naakten, (4) het onderdak bieden aan de vreemdelingen, (5) het verzorgen van de zieken en (6) het bezoeken van de gevangenen. Later voegde de kerk aan deze zes werken het begraven van de doden als zevende werk toe. De zeven werken van barmhartigheid zijn richtlijnen en vertrekpunten voor ons diaconaal handelen. Ze zijn door de eeuwen heen een bron van inspiratie geweest voor schilders. Een van die schilders is de Meester van Alkmaar. In 1504 maakte hij een schilderij van 7 panelen met daarop de zeven werken van barmhartigheid. Het schilderij is te zien in het Rijksmuseum in Amsterdam. In het meditatief kwartiertje houden we een ‘beeldmeditatie’ bij elk van de zeven panelen. We beginnen ermee op zondagavond 15 januari en eindigen de reeks op zondagavond 22 januari door stil te staan bij het woord ‘barmhartig’.

Alles even op een rij:
zondag       15 jan. 19.00 uur    hongerigen te eten geven
maandag    16 jan. 19.00 uur   dorstigen te drinken geven
dinsdag      17 jan. 19.00 uur   naakten kleden
woensdag  18 jan. 19.00 uur   vreemdelingen herbergen
donderdag 19 jan. 19.00 uur   zieken verzorgen
vrijdag       20 jan. 19.00 uur   gevangenen bezoeken
zaterdag    21 jan. 19.00 uur    doden begraven
zondag      22 jan. 19.00 uur    (afsluiting) barmhartigheid

De meditatieve kwartiertjes zijn te volgen door
(1) naar kerkdienstgemist.nl te gaan,
(2) vervolgens naar Overijssel
(3) en dan naar Lemelerveld te gaan,
(4) en tenslotte door op ‘Brugkerk Lemelerveld’ te klikken.

We hopen de ‘werken’ ook in hun ‘diepte’ recht te doen. Bijvoorbeeld: bij het ‘eten geven aan wie honger heeft’ gaat het niet alleen om het voedsel geven aan wie honger heeft (dat allereerst natuurlijk!), maar ook over onze eigen ‘geestelijke’ honger: of we dat verlangen kennen en hoe we ons geestelijk voeden. Wat we in Nederland vooral nodig hebben is ‘brood uit de hemel’. Besteden we daar wel voldoende aandacht aan? Zo merken we dat het stilstaan bij de werken van barmhartigheid ook een geestelijke dimensie heeft. We hopen op een inspirerende ‘Week van gebed voor de eenheid.’
De Raad van Kerken in Lemele en Lemelerveld.