Ontmoetingsochtend

Donderdag 29 september, van 10.00 uur tot en met 11.30 uur in de hal van de Brugkerk, en jong en oud, iedereen is welkom!
Wie niet in de gelegenheid is zelf naar het gebouw van de Brugkerk te komen, geef dat even aan bij ds. Georg Naber, via tel: 0610768723 .