Kerkbalans 2022 gestart

De Actie kerkbalans is bij de Brugkerk vanaf 11 januari daadwerkelijk van start gegaan. U hebt als gemeentelid inmiddels de envelop in de brievenbus gekregen. Ook dit jaar proberen we alles weer zo veilig mogelijk te laten verlopen.

De actie die duurt tot 1 februari, is hard nodig want u begrijpt door de afgelopen tijd waarin corona iedereen beperkte in zijn of haar mogelijkheden, hebben we veel minder inkomsten. Daarom is uw bijdrage enorm belangrijk.

Om alle activiteiten in onze Brugkerk ook in 2022 voort te kunnen zetten en mogelijk uit te breiden doen we daarom een dringend beroep op u voor een financiële bijdrage. Onze kerk vervult anno 2022 een waardevolle plek in de lokale samenleving. Met uw hulp kunnen we dit belangrijke werk voortzetten.

En aangezien uw steun bij de vorige kerkbalans ons geweldig goed heeft gedaan, doen we toch dit jaar nogmaals een beroep op uw steun en bijdrage.

Namens de kerkrentmeesters, alvast dank voor uw bijdrage.