Vastenmaaltijden in de tijd voor Pasen

In de Veertigdagentijd, de periode voorafgaande aan Pasen, vanaf 15 feb, vinden er in de Brugkerk al jaren op de donderdagavond vastenmaaltijden plaats. Dit jaar is dat op donderdagavond 15, 22, 29 februari en 17, 14, 21 maart. Deze maaltijden zijn vegetarisch en sober van aard, maar wel heel lekker en ook voedzaam.

We hebben dit jaar het lied ‘Zing, Vecht, Huil, Bid, Lach, Werk en Bewonder’ van Ramses Shaffy aan de maaltijden gekoppeld. Elke donderdag komt een van de woorden van de titel van dit lied aan de orde.

Onder leiding van Mieke Maletzky bereiden we om 17.00 uur de maaltijden samen voor en dekken we vervolgens de tafel. Om 18.00 uur gaan we aan tafel. Na de maaltijd ruimen we alles met elkaar op en eindigen we met een kop koffie of thee. Wie niet kan of wil helpen voorbereiden is ook hartelijk welkom. Dat is geen probleem, schuif maar aan. Er wordt een vrije gift gevraagd.

Donderdag 28 maart is het Witte Donderdag, in de Stille Week voor Pasen. Dan organiseren we een Sedermaaltijd.

In verband met de inkopen: graag opgeven bij Herma Schepers, via de mail: ejrschepers@gmail.com of het telefoonnummer 06-30 62 93 47 of door je naam te zetten op de opgavelijst in de voorhal van de Brugkerk.     Mieke, Georg en Herma