Kerstpakketten

Ook dit jaar wil het Sociaal Steunpunt Kerken weer pakketten rondbrengen naar de minima van Lemelerveld. Daarnaast brengt het Sociaal Steunpunt bloemetjes rond als ‘Steuntje in de rug’ voor Lemelervelders die het dit jaar erg tegen zat.

U kunt ook een bijdrage hieraan leveren. U kunt een bijdrage overmaken op bankrekening NL23 RABO 0120 8486 43 t.n.v. ‘Sociaal Steunpunt Kerken’ onder vermelding van ‘bijdrage kerstpakketten’. Ook aan de ondernemers van Lemelerveld zal weer gevraagd worden om een bijdrage te leveren voor de actie. Van alle binnengekomen bijdragen worden dan producten en waardebonnen gekocht.

Laten we vooral in deze moeilijke tijden een beetje voor elkaar zorgen.