Maatjes voor gezinnen zonder ouders – Zambia

Het komend jaar willen wij graag sparen voor het project: Maatjes voor gezinnen zonder ouders in Zambia. Meer dan 20.000 gezinnen in Zambia zijn ouderloos. Deze kinderen onder de 18 jaar zijn dan gezinshoofd. Het gezinshoofd moet voor de jongere kinderen zorgen, het huishouden doen en voor inkomen zorgen. Hun eigen toekomst valt in duigen. Zij hebben geen tijd om naar school te gaan en geen geld om de schoolkosten te betalen. Zij leven vaak in extreme armoede. De meisjes werken vaak als dienstmeisje, dagloner en belanden geregeld in de prostitutie. Raad van Kerken in Zambia helpt de kerken in Zambia deze kinderen te helpen. Kerkleiders worden getraind om de kinderen te begeleiden en praktische zaken te regelen. Kinderen die gezinshoofd zijn worden getraind en materieel ondersteund, zodat ze in staat zijn het gezin te runnen en hun opleiding af te maken.

Voor € 68,- kan een jongere een jaar naar school.

Voor € 70,- kan een jongere een eigen bedrijfje starten.

Helpt u mee om deze jongeren te helpen naar een betere toekomst.

Alvast hartelijk dank.