ZWO nieuws

Liefdevolle zorg in de laatste levensfase in Moldavië

Heel hartelijk dank aan alle gulle gevers. De jaarlijkse vrijwillige bijdrage voor de ZWO heeft het fantastische bedrag van € 4368,- opgebracht.  Dit is geweldig. Hier kunnen we veel mensen in Moldavië de zorg geven die zij in hun kwetsbare positie nodig hebben.

Wat is het weer super dat alle contactpersonen de enveloppen uitgereikt hebben en weer opgehaald hebben. Heel fijn dat jullie dit weer hebben gedaan.

Sam’s Kledingactie:

De kledingactie van Sam op zaterdag 6 mei heeft 100 zakken kleding opgebracht en 6 dozen bedrijfskleding. Heel hartelijk dank aan alle gevers.

We kunnen nu allen sparen voor Oktober. Dan is de volgende inzamelingsactie in de Brugkerk. Tijdens deze actie kunnen ook postzegels en ansichtkaarten ingeleverd worden.

 

Collecte klein project:

Nog even de aandacht voor ons kleine project. Op 28 mei collecteren wij voor de Red horse company.

Zij bouwen nu voor de allerarmsten in de Filipijnen. De stichting draagt zorg voor het benodigde budget en het in gang zetten van een project i.s.m. een plaatselijke hulporganisatie, veelal op Christelijke leest geschoeid. Via onze contactpersoon aldaar worden lokale timmerlui ingehuurd die daarmee tegelijkertijd een (tijdelijk) inkomen hebben. Zij zijn degenen die de bouwplek ‘uitzetten’ en de bouw opstarten, wijzelf bouwen met een team vrijwilligers voor een korte periode met deze Skilled workers mee en gaan daarna verder naar een 2e project, het afbouwen doen zij.
Het verstrekken van de benodigde financiën en het fysiek meebouwen zijn de belangrijkste taken. Deze collecte bevelen wij van harte bij u aan.

Een vriendelijke groet,

De ZWO commissie.