Zondag 19 mei – 9.30 uur – Pinksteren

We vieren met elkaar het feest van Pinksteren en de uitstorting van Gods Geest in ons hart en in ons leven. In de dienst verwelkomen we als speciale gast de zangeres Charlotte Kleinlugtebeld. Begin van dit jaar heeft ze ook al een keer bij ons in de kerk opgetreden, in de oecumenische gebedsdienst in januari, samen met Accordeola, het was fantastisch. Op zondag 19 mei is zij opnieuw bij ons te gast, we verheugen ons op haar zangbijdrage. Met het orgel gaat Anky Pekkeriet onze Pinksterdienst van veel luister voorzien.

Inhoudelijk hebben we het natuurlijk over het in alle talen ‘Verstaanbare Ongehoorde’, dat op de eerste Pinksterdag in onze geschiedenis het licht zag, zoals het wordt beschreven in Handelingen 2. We leggen er de woorden van Genesis 11: 1-9 naast, het verhaal van de spraakverwarring van Babel.

We collecteren voor het missionair werk van onze landelijke kerk. Zij wil graag een ‘online-platvorm voor zinzoekers’ gaan opbouwen. Op de sociale media is op dit moment nog betrekkelijk weinig zichtbaar van God. Door interessante en inspirerende video’s, christelijke rolmodellen online te zetten en online  vriendschapsbanden te leggen, probeert bijvoorbeeld de organisatie Move Community op de sociale media te laten zien wat het betekent om te geloven in God. De ervaring leert dat hoe meer jongeren bij hun gebruik van de sociale media meekrijgen van wie God is in onze werkelijkheid, hoe meer het geloof weer voor hen aan relevantie gaat winnen. Onze Protestantse Kerk wil met het geld van de collecte organisaties als de Move Community extra ondersteunen, die de wereld van het geloven en de jongeren weer wat meer naar elkaar toe proberen te brengen. Een nobel streven dat zeker onze steun verdient!