Wijkavonden 14, 15 en 16 mei

Als het goed is, hebben de meeste lezers van Onderweg die althans ook lid zijn van de Brugkerk, thuis een uitnodiging ontvangen voor de wijkavonden in de week van 13 t/m 17 mei (de week na Hemelvaart). Het duurt nog wel even, maar het lijkt ons als voorbereidingsteam leuk om elkaar ook dit jaar weer in een leuke informele setting te ontmoeten en met elkaar in gesprek te gaan. Als thema hebben gekozen: “En wat vind jij er nou van?”

De planning ziet er als volgt uit, dat Wijk 1 bij elkaar komt op dinsdagavond 14 mei, wijk 2 op woensdagavond 15 mei en wijk 3 op donderdagavond 16 mei, telkens om 20.00 uur. Maar iedereen is ook zeer van harte welkom op de avonden van de andere wijken, of op woensdagmiddag om 15.00 uur. Je opgeven kan bij een van de ouderlingen of bij Georg Naber via onder andere hun emailadressen c.h.boonstra64@gmail.com; corrieborger@live.nl en gnaber.vdm@gmail.com.