Kerkbalans iskerkbalans een gezamenlijke actie van de Rooms-Katholieke Kerk, de Protestantse Kerk en de Oud-Katholieke Kerk van Nederland. Drie kerkgenootschappen die al sinds 1973 een beroep doen op de plaatselijke geloofsgemeenschappen voor een financiële bijdrage. Jaarlijks vragen zij hun leden in de tweede helft van januari gul te geven voor hun eigen plaatselijke kerk.
Voor de campagne van 2017 is het thema Mijn kerk verbindt. We zijn door de kerk verbonden met God, met elkaar en met de generaties voor en na ons. We houden elkaar vast in geloof en verbinden ons met mensen die steun nodig hebben Nu het steeds vaker ‘ieder voor zich’ lijkt te zijn, is het de kerk die verbindt. Geef aan die verbinding. Geef aan Kerkbalans.

Voor de actie kerkbalans nodigen we de contactpersonen uit op dinsdag  24 januari om  19.00 uur in de Brugkerk. Met de nodige uitleg en inspiratie kunt u na deze avond weer op pad met de enveloppen van kerkbalans . Wij zijn enorm dankbaar voor uw geweldige inzet, ieder jaar weer. Want ook daarin laten wij met elkaar zien hoe je kerk kunt zijn in deze tijd. Op 7 februari dienen de enveloppen weer ingeleverd te worden.

con-amoreDe laatste zondag voor de Kerst geeft het gemengd koor Con Amore uit Lemelerveld haar jaarlijkse Kerstconcert.

We zijn er weer in geslaagd om een sprankelend programma samen te stellen dat garant staat voor een avond genieten in kerstsfeer met prachtige muziek.

Muzikaal worden we ondersteund door pianist/organist Bert Bootsma en het Harderwijks Strijkorkest. De medewerking van sopraan Yvonne Boerdam, lid van Con Amore, staat weer garant voor een aantal schitterende solo’s.

Wij nodigen u dan ook van harte uit om op zondagavond 18 december naar de RK Heilig Hart in Lemelerveld te komen. Het concert begint om 19.30 uur. De toegang is gratis, maar uw vrije gift bij het verlaten van de kerk is zeer welkom.

minimaHeeft u het al gezien? Sinds maandag 7 november staat bij de Coop een doos waarin u uw statiegeldbonnetjes kunt doen. Sociaal Steunpunt Kerken (SSK) zal ook dit jaar weer de kerstpakketten, met vooral eerste levensbehoeften, bezorgen bij de minima. U kunt mee helpen om er goed gevulde pakketten van te maken.  Hoe? Door uw statiegeldbonnetjes te doneren. Dit kan tot 15 december.
Rond de kerstperiode zal er ook in de plaatselijke kerken worden gecollecteerd voor de minimapakketten.  Als dorpsgenoot of ondernemer kunt u de actie ook steunen door een gift over te maken op NL23 RABO 0120 8486 43 o.v.v.  minimapakketten actie.  Als dorpsgenoten zijn we er toch voor elkaar?  Alvast bedankt voor Uw bijdrage, Namens de minima Sociaal Steunpunt Kerken

afficheIn maart stond er een oproep in de media om je  aan te melden voor een nieuw te vormen koor. Nu zijn we enkele maanden verder en wordt er volop gerepeteerd. Het koor bestaat uit 85 mensen, die het erg leuk vinden om samen te zingen voor deze gelegenheid.

Het koor zingt liederen van Nederlandse artiesten, zowel Nederlands- als Engelstalig , van  o.a.  Anouk, Ilse de Lange ,BLØF en Boudewijn de Groot. De Raad van Kerken Lemele-Lemelerveld is zeer verheugd dat ook dit project zo goed in de smaak valt. Het thema is : Communicatie.  Zo zijn er liederen gekozen:  1. Geen communicatie   2. Communicatie  3. Hoop op betere tijden.

De uitvoering is gepland in de H.Hart kerk op 12 en 13 november ’s-avonds om 19:30 uur. Noteer deze data in uw agenda,  want dit mag u niet missen.

kerstBinnenkort is het Advent. Elke Adventszondag zullen de verhalen vol zijn van verwachting. Met de kindernevendienst gaan we samen op weg naar kerst.

Zo krijgen we  steeds meer te zien van de verwachting, we maken steeds meer mee van het licht dat doorbreekt in het donker.

We hebben er zin in, graag tot snel!

 Abida, Chistel, Diane, Esther, Frances, Ingrid, Leonie, Linet, Monique, Thea en Trudie

kerkdiensgemistSinds enige tijd beschikt de Brugkerk over een prachtige geluidsinstallatie, een breedbeeld beamer en …camera’s om de diensten in onze kerk vast te leggen en uit zenden via kerkdienstgemist.nl . Het is gebleken dat de bediening eenvoudig is en door iedere geïnteresseerde kan worden uitgevoerd.  Om het allemaal goed te doen dient er echter naast de mensen die het geluid en de beamer bedienen ook iemand de camera’s  te bedienen.
Daarom zijn we op zoek naar een aantal mensen die zich willen inzetten om bij toerbeurt de camera’s te bedienen. Bent u geïnteresseerd of hebt u vragen dan kunt u zich wenden tot Cindy Kostense (cindyvdb5@hotmail.com)

 

Yes! Zondag 25 september is er weer weekpreekcake-september-16. Kom jij ook?

We beginnen om 09.30 uur in de Brugkerk. Als je de kerk binnenkomst, mag je meteen naar de tienerkerk komen.

Het wordt lekker weer zondag, dus we blijven écht niet alleen binnen…!

WeekPreekCake is speciaal voor groep 6, 7 en 8.

Tot zondag!

img_1154-2Er zijn genoeg opgaven voor deze creatieve avonden, dus het gaat door! Dit seizoen zijn er vier avonden gepland, de maandagavonden 10 oktober, 21 november, 23 januari en 13 maart.

Op 10 oktober vindt de eerste keer plaats, onder leiding van Sandra Scholten uit Ommen. We beginnen om 19.30 uur. Zelf meenemen: kleurpotloden, lineaal, passer etc. Voor papier wordt gezorgd. Vrijwillige bijdrage mag wel, maar is niet verplicht.

Onder stralende weersomstandigheden vond op zondag 18 september de openluchtviering van de vredesdienst plaats op camping “De Olde Lucashoeve”in Lemele. Veel mensen gaven gehoor aan de uitnodiging die naar de 4 kerkgemeenschappen van Lemele/Lemelerveld uitgegaan was. Zelf je stoeltje mee en in de nazomerzon luisteren naar de muzikale ondersteuning van fanfare Kunst Na Arbeid, samen zingen, luisteren en bidden voor de vrede die op onze aarde soms ver te zoeken is. De collecte was dan ook voor de kerken in het Midden-Oosten, met name in Syrië.

Zie foto’s.

samOp zaterdag 1 oktober vindt in Lemelerveld de kledinginzamelingsactie van Sam’s Kledingactie voor Mensen in Nood plaats. U kunt dan tussen 09.00 en 12.00 uur uw gebruikte kleding en schoeisel in gesloten plastic zakken afgeven bij de Brugkerk. Huishoudtextiel inleveren mag ook maar wilt u dit dan apart verpakken en op de zak vermelden.
De opbrengst van de ingezamelde kleding gaat naar de ontwikkelingsprojecten van Cordaid Mensen in Nood. Deze ontwikkelingsorganisatie biedt wereldwijd hulp aan de meest kwetsbaren, na een ramp of conflict. Naast het bieden van noodhulp, hecht Cordaid Mensen in Nood veel belang aan preventie en voorbereiding. Een integrale aanpak, die werkt.

Komende inzameling  komt ten goede aan een speciale groep mensen in Nepal: de ontheemden. Na de enorme aardbevingen van vorig jaar in Nepal is er al veel hulp verleend en moet er nog steeds  veel gedaan worden aan de wederopbouw. Wij zouden graag 500 families uit het Rasawu gebied noodhulp willen verlenen omdat zij nog steeds onder erbarmelijke omstandigheden in een soort tentenkamp leven. Zij, vaak vrouwen en kinderen, hadden grond en een huis in een dorp in de bergen. Maar veel dorpen zijn weggevaagd, net als de weg er naar toe. Terugkeer is, nu er weer een regenseizoen aan komt, nog te gevaarlijk.  Deze groep wordt ook wel ‘de ontheemden ’genoemd. Geen land en geen huis en dus afhankelijk van anderen. Water en sanitatie is in deze kampen de eerste behoefte. Daarnaast probeert Cordaid weer zelfredzaamheid terug te brengen.  met o.a. verticale tuintjes om voedsel te verbouwen.
Bent u weer van de partij?  Uw hulp maakt het verschil bij mensen die in nood zijn. Samen zijn we sterk
Een vriendelijke groet van de ZWO

Winterwerk 2015-2016

Activiteiten 2015

Ochtendviering

begint: 27 augustus 2017 / 09:30

plaats: Brugkerk, Lemelerveld

info: ds. J.J.van Nijen