Themadienstcommissie zoekt mensen
Zoals jullie waarschijnlijk weten, is er binnen de Brugkerk een themadienstcommissie.  We zijn een enthousiaste groep, maar zijn eigenlijk op zoek naar nieuwe inspiratie.
Wie wil ons (incidenteel) helpen?  We zijn op zoek naar mensen van alle leeftijden.  De voorbereiding van een dienst neemt ongeveer 2 avonden en 1 dienst van je tijd in beslag.
De themadiensten die voor de komende anderhalf jaar op de agenda staan zijn:
13 september 2015 (startdienst)
1 november 2015 (mmv koor Reborn uit Wichmond)
31 december 2015 (oudejaarsvesper)
14 februari 2016 (1e zondag 40-dagentijd, valentijnsdag)
29 mei 2016
11 september 2016 (startdienst)
6 november 2016 (zondag na dankdag)
31 december 2016 (oudejaarsvesper) ?????
Lijkt het u / je wat, om ons voor een keer te helpen? Meld je dan aan bij ds. Kees Benard, of schrijf je in op de lijst in de kerk. Wil je eerst wat meer weten? Neem gerust contact met ons op.
Hannie, Judith, Harm, Marlon, Jeltje-Anna, Félice, Lianne en Kees

Jongeren zoeken vrijwilligers!
We zijn op zoek naar vrijwilligers  (oud en jong!) die het leuk vinden om met ons, kinderen, verbonden met de Brugkerk, activiteiten te ondernemen en (incidenteel) mee willen draaien bij het Kinderleerhuis (3 à 4 keer in het winterseizoen), KND (ong.1 keer per 4 weken), Rakkers (1 keer per 6 weken); Doepra (1 keer per 6 weken). Je hoeft het niet alleen te doen of alles zelf te bedenken!  Twijfel je en wil je eerst meer info? Neem gerust contact op met een van onderstaande personen:

Kindernevendienst: Esther v.d. Stouwe (kindernevendienst@brugkerk-lemelerveld.nl)
Kinderleerhuis : Kees Benard/ Félice Heerink (jepe@brugkerk-lemelerveld.nl)
Rakkers : Thea v.d Berg (jepe@brugkerk-lemelerveld.nl)
Doepra  : Carla Warmelink (jepe@brugkerk-lemelerveld.nl)
Of neem contact op met onze jongerenwerkerster: Brianne:Brianne@brugkerk-lemelerveld.nl  tel. 06-10157053

 

Gezocht bezorger kerkblad
Iedere keer dat het kerkblad bij u in de bus valt zijn er weer diverse vrijwilligers op pad geweest om het kerkblad te bezorgen. Zonder hun fantastische inzet zou dit allemaal niet mogelijk zijn. Maar ook hier zijn er soms bezorgers die helaas moeten afhaken. En dan moeten we op zoek naar een opvolger.  Zo heeft de heer Goos jarenlang het kerkblad bezorgd, maar moet er nu mee stoppen. We zijn hem enorm dankbaar voor zijn inzet en hulp en willen hem ook langs deze weg hartelijk dank zeggen..
Daarom zijn de bezorgers van het kerkblad op  zoek naar een nieuwe vrijwilliger  voor de Waterinkweg en enkele zijstraten. Het gaat hier om ongeveer 70 stuks. Voor meer informatie kunt  u contact opnemen met dhr. Joop Grave. Laat u niet tegenhouden en help ons een opvolger te vinden.

Vacature medewerker financiën College van kerkrentmeesters

Het college van kerkrentmeesters wordt  ondersteund door een tweetal  mensen die ons helpen met het bijhouden van de financiële administratie  voor het College van Kerkrentmeesters.

Een greep uit de werkzaamheden: Wekelijks inboeken van de bankafschriften en verrichten van betalingen van facturen, Ontvangsten van kerkelijke bijdragen van de leden afboeken, Maandelijks incasseren van de toegezegde bijdragen voor actie Kerkbalans, 1 x per jaar Incasseren van de abonnementen Kerkblad, In oktober in samenspraak met het College een begroting opmaken, In de maand november de voorbereiding starten voor de Aktie kerkbalans van januari, In Februari het afsluiten van het boekjaar en opmaken van de Balans en Resultatenrekening en dit met het College bespreken. U ziet het is een omvangrijk en afwisselend geheel dat door iemand met boekhoudkundige kennis gemakkelijk kan worden uitgevoerd. Kennis van het werken met Excel is wel een vereiste.

Voelt u zich geroepen om deze taak te vervullen en wilt u meer informatie , neem dan contact op met Roelof de Jager, tel: 0572 372310

 

DOEPRA
Enthousiaste man/vrouw die met ingang van het nieuwe seizoen, zo’n 6x per jaar (in teamverband) onze brugkerkjeugd van 12-16 een gezellige/leerzame avond wil bezorgen. Met als klapstuk nog een ouderwets gezellig kamp. Lijkt dit je wat, of wil je graag wat meer informatie neem dan contact op met Carla Warmelink, tel: 0572-373755

Vacature leiding ‘Rakkers’

Hallo,

Samen met Thea van de Berg leid ik dit jaar de ‘Rakkers’. Volgend jaar ga ik hier echter mee stoppen.

We zijn dus op zoek naar nieuwe leiding!

Lijkt het je leuk om samen met Thea en een groep enthousiaste kinderen van groep 7 en 8 gezellig bij elkaar te komen… ongeveer 8 vrijdagavonden per jaar… meld je dan aan!

Voor meer informatie kun je terecht bij Thea (sandervandenberg@telfort.nl of bij mij john.exel@kpnmail.nl)

Graag vertellen we je dan wat we zoal doen en/of wat je kunt verwachten.

groeten, Alice Exel

Kindernevendienst
Stand-in vrijwilligers gezocht voor hulp bij de kindernevendienst wanneer er extra drukte is bij de kindernevendienst. Meer informatie is te krijgen via kindernevendienst@brugkerk-lemelerveld.nl.

Beamteamers
Iedere zondag is er weer een mooie beamerpresentatie in de kerk en wordt de hele orde van dienst geprojecteerd op de muur. Het is een vaste, trouwe groep die dit al jaren doet, maar deze groep kan wel wat versterking gebruiken. Iedereen die een beetje overweg kan met PowerPoint is welkom in het Beamteam. Ik wil met name de ouders en grootouders vragen om aan hun kinderen of kleinkinderen te vragen of zij dit misschien een leuke uitdaging vinden. Het is een mooie manier om ervaring op te doen. Meer informatie over het Beamteam is te krijgen via Cindy Kostense beamteam@brugkerk-lemelerveld.nl of telefonisch via 06 21 23 33 59.

Doepra
We hebben een leuke groep Doeprajongeren (12+), die we graag bij elkaar willen houden. Omdat het leeftijdsverschil in deze groep een reden kan zijn om er mee te stoppen, zou het het mooiste zijn als er meerdere groepen worden gevormd, met een leiding die met een groep ‘meegroeit’. Vind je het leuk om met een groep geweldige pubers een paar avonden per jaar uitdagende activiteiten op touw te zetten? Meld je aan, alleen of misschien met een groep vrienden, waarmee je zelf 10 of 15 jaar geleden op de Doepra een mooie tijd hebt gehad. Meer informatie kun je krijgen van Carla Warmelink doepra@brugkerk-lemelerveld.nl.

Oppasdienst
Op dit moment is er plek voor ouders en jongeren (vanaf 12 tot 13 jaar) die op zondagmorgen willen meedraaien bij de oppas. Voor informatie en aanmeldingen kunt u contact opnemen met Inge Jansen oppasdienst@brugkerk-lemelerveld.nl.

Winterwerk 2015-2016

Activiteiten 2015

Ochtendviering

begint: 27 augustus 2017 / 09:30

plaats: Brugkerk, Lemelerveld

info: ds. J.J.van Nijen