predikant
de heer Ds. C.T. Benard

voorzitter
de heer D. van Leusen

ouderling scriba
Mevrouw G. van  Beesten

notuliste
mevrouw A. ten Brinke

wijkouderlingen
mevrouw L. Boonstra (sectie – 1)
mevrouw D. Koggel (sectie – 2)
mevrouw H. Warmelink – Hoogenboom  (sectie – 3)

De inhoud van de wijk wordt zichtbaar  indien u op de betreffende sectie klikt.


ouderlingen Kerkrentmeester

de heer J. Rozendom (voorzitter)
de heer W. H. Cornelisse (scriba) (vice voorzitter kerkenraad)
mevrouw M. Roessink (penningmeester)
de heer R. Plender (Medewerker financiën)
de heer R. de Jager (Medewerker financiën)

seniorenouderlingen
mevrouw J. Westerkamp
mevrouw J. Horsman
de heer J. vd Kolk

jeugdouderlingen

mevrouw A. Bossink
de heer A. Grootemarsink

diakenen
mevrouw E. vd Stouwe (voorzitter)
mevrouw J.Jager (secretaris)
De heer H. van Brug (penningmeester)
Mevrouw W. Berends (Medewerker financiën)
Mevrouw H. Schepers

De Brugkerk heeft in 2013 een Beleidsplan op hoofdlijnen opgesteld.

Winterwerk 2015-2016

Activiteiten 2015

Ochtendviering

begint: 22 oktober 2017 / 09:30

plaats: Brugkerk Lemelerveld

info: ds. B.W. Marsman